3999786001_e296b91264_o

Har gett namn både åt ett torg och en park.

Båtsmanstorp under Kalvsvik 1746 – 1895
Rotehemman var Kalvsvik, Broby, Arbottna och Stadsberga, sista båtsman flyttade 1891
Låg ungefär där Blockstensskolan-Höglundaskolan ligger idag.

På trappan, familjen Lindqvist, foto tillhör Bertil Lindqvist och Gillet.

Vill du läsa mer om det gamla båtsmanstorpet?
Artikel ur Gillets Glimtar år 1987 av Inger Heijkensköld.