Ett vykort från  slutet på 40-talet med vy mot söder

2692292360_d39b53d83e_o

Fotografen har klättrat upp i Västerhaninges kyrktorn och riktat kameran längs genomfartsvägen mot Nynäshamn.
Närmast, nästan mitt i bilden, ser vi en tvåvåningsvilla. Det är nuvarande Mäklarhuset som byggdes 1933 av Antipas Cederblad som tillsammans med hustrun Edla hade cafè i bottenvåningen. Såldes sedan 1935 till skräddaren Elof Svensson som döpte huset till Svensta och caféet blev skrädderi. Skräddarn blev kvar till 1953. Vi som var med då minns honom sittande på bordet innanför det stora fönstret i klassisk skräddarställning med benen i kors. Huset köptes 1953 av Sture Tärnholm.

I bildens nedre högra kant ligger Ribby 1:98, Majliden. Tomten köptes i slutet på 30-talet av Viktor Hägerstrand och bygget påbörjades men kriget kom emellan och han flyttade inte in förrän 1945 med hustrun Sandra och döttrarna Raina och Giggi. Viktor var son till JF Hägerstrand och var liksom fadern kyrkvaktmästare.

7503281890_226e805d72_o

Viktor Hägerstrand 1903-1960

Vi känner igen Tingshuset, en av samhällets äldsta byggnader, Ligger här ända ute vid vägen, flyttades till sin nuvarande plats 1970. Vi skymtar bakom den bensinstation som etablerades av Sivert Andersson i slutet på 30-talet, då med ESSO-skyltar, senare NYNÄS. Dessutom taket på garagelängan med Siverts olika verksamheter, bilverkstad, ambulansstation, droskrörelse och begravningsbyrå (!!) Vi ser också hans bostadshus som stod klart 1935. T.h. ligger en mindre villa, Ribby 1:44, Björksäter, byggdes av Sten Gustafsson på 40-talet och hade infart från Hörnvägen.

Sivert

Sievert Andersson 1905-1968 Han var son till brukaren av Ribby 1:5, Lars Erik Andersson.

Bortom Siverts fastighet ligger Bygdegården, stod klar 1930. Byggdes av de organiserade bönderna i trakten, finns ju kvar än idag. Vidare ser vi den norra flygeln av Folkhögskolan samt bakom denna den ursprungliga byggnaden på tomten, Läkarvillan. Byggdes som bostad och mottagning till traktens provinsialläkare 1905 av ribbybonden August Pettersson.  Blev skola 1917. Ingen av dessa byggnader finns kvar idag.

Nu till bildens vänsterkant, där ligger närmast kameran Ribby 1:70 som byggdes i mitten på 20-talet av JF Hägerstrand, kommunal förtroendeman, fjärdingsman, kyrkvaktare och en av samhällets stöttepelare på den tiden. Blev senare skolvaktmästarbostad till Ribbyskolan. Finns kvar idag i privat ägo.

JF

Johan Fredrik Hägerstrand 1877-1946

Den väg vi ser därefter är nuvarande Blåkullavägen och omedelbart söder om denna och nästan totalt dolt av vegetation ligger Ryborg, byns första handelsbod, senare också telefonstation. Borta sedan länge och ersatt av modern villa.

Därefter finner vi Loviseberg, uppförd 1908 av byggmästare AA Kallin och döpt efter dennes hustru, från 1913 är Maria Hallberg ägare. Hon är syster till brukaren på Ribby, kyrkvärden Robert Hallberg. På senare år köps den av droskägaren Ruben Ramström. Villan finns kvar idag.

Längst bort i bilden ligger Magnusborg, finns kvar än idag, dock något sliten. Där låg ursprungligen en statarbostad under Ribby som 1919 köptes av lantbrukaren på Högsta i Österhaninge Erik Magnusson.