Tavla med Västerhaningemotiv

Apotek

Jag fann detta  lite banala konstverk på väggen hos Kjell Göthblad i Västerhaninge.
Tavlan är osignerad.
Perspektivet är kanske inte perfekt men det finns en viss detaljrikedom.

Motivet, kanske med ett foto till hjälp, är hämtat från den grusväg som förr gick parallellt med järnvägen bort till övergången med vändkorsen nedanför Granebo.

2689795214_ce27efe76e_o

Vändkorsen vid Granebo, i bakgrunden Hedlunds handelshus och gamla fotbollsplanen. Flickan på cykel är Gertrud Åkerberg, senare Ström, från Kvarntäppan. Bilden tillhör henne.

Det beskriver  fastigheterna Ribby 1:11 och 1:94.
På 1:11 till vänster ser vi tre hus, Apoteket, uthuset och gårdstugan och längst till höger Konsumbutiken. Bakom denna skymtar kyrktornet.

Apotekshuset byggdes omkring 1903, troligen av ribbybonden August Pettersson. En ståtlig trevåningsvilla som fick stå kvar till Västerhaninge Centrum byggdes

Konsum invigdes 1930, hade tidigare legat i den gamla handelslägenheten Ryborg mittemot Bygdegården. Ryborg var troligen Västerhaninges första handelsbod, runt sekelskiftet 1900 drevs den av Gustaf Lidström men övertogs 1901 av handlaren Karl Leonard Lundkvist som kom från Stenkulla i Fors där han gjort konkurs.
Gustaf Lidström var ättling till mjölnaren Mats Lidström som 1807 köpt frälsegården i Ribby. Även denna byggnad revs när centrum byggdes.

Någon som vet något om skaparen av detta verk?