Endast grunder kvar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grunden och trappan till ett av husen i Nytorp.

Nytorp uppe i Åbyskogen var ett av sex torp som tillhörde Västerhaninge Prästgård och därmed Kyrkoroten förr i tiden,

Nytorp finns från början i husförhörslängderna, dvs från 1690. Under äldre tid kallades stället för Åby-Nytorp, vilket har sin förklaring eftersom det inte var något direkt ovanligt namn. Bara i Västerhaninge fanns Berga-Nytorp och Häringe-Nytorp.

I jordeboken från år 1740 står att  Nytorp  är oskattlagt torp på prästgårdens ägor. Den första uppgiften om torpare på stället återfinns i början av 1810-talet. Det var sedan torp ända fram till 1884. Det året dog nämligen torparen Anders Olsson på stället. Han efterträddes av arbetare fram tom 1895. Trots att det var bebott av arbetare så står det i kyrkböckerna för år 1895 att det var oskattlagt torp under Åby prästgård.

 

Från 1902 skrivs här som arrendator Karl Fredrik Jansson med hustru och elva barn, när han avlider 1920 blir änkan kvar med fyra söner i ytterligare tio år då arrendatorn Carl Johan Haquinius kommer med hustru och lite tjänstefolk. Han blir kvar till 1935 då tvättaren Erik Rydberg kommer med hustru Anna kommer från Åstugan på Hammar. Från detta år brukas utmarkerna direkt av Prästgården.
Rydbergs får under tiden på Nytorp döttrarna Linnea och Viola.
Erik Rydberg blir på 40-talet kyrkogårdsarbetare och deltar i bygget av stenmuren runt nya kyrkogården.

Troligen byggs ytterligare en stuga på Nytorp i början på 1920-talet då kopparslagaren och änklingen Erik Torsell skrivs här med sonen Stig och dennes hustru Maria (Maja). De får 1926 dottern Anna.
Stig Torsell antecknas av prästen som slaktare, i mantalslängden för 1950 som ordningsvakt. Han tjänstgjorde vid de flesta nöjesarrangemangen både i Väster- och Österhaninge. Hustrun Maja städade, bl.a. vid Kyrkskolan och i Kyrkan.

21074264805_4e26c37cbf_o

Maja och Stig Torsell

Vi är många Västerhaningebor som minns Stig Torsell, alltid till fots med bestämda steg, oftast i sin uniform och skärmmössa.
Han ansågs av omgivningen som något speciell och han lär inte ha älskat fysiskt arbete….

På senare år blev en av stugorna klubblokal för Haninge SOK  men bebyggelsen brändes ner 1981.

Image0023

En av Nytorpsstugorna vid ett arrangemang av Haninge SOK omkring 1975. Foto: Uno Kling

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grunden efter det andra huset

I Nytorpsbacken finns denna mycket märkliga “tregran”, väl värd ett besök!

2689181895_9f3270bc5a_o