OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lägenheten Loviselund från söder, i förgrunden skymtar en del av odlingslotterna.

Låg efter gamla häradsvägen mellan Västerhaninge Prästgård och Jordbro/Kalvsvik, på höger sida, efter odlingslotterna.
Strax bortom Loviselund går gränsen till Österhaninge socken-församling och nästa bebyggelse är torpet Björklund i grannsocknen.
Loviselund revs för några år sedan och det blir tydligen en nybyggnation där, oklart vad.

 

Strax norr om bostadshuset anlade dåvarande Västerhaninge kommun på 1950-talet ett vattenverk som fortfarande är  funktionellt. Hela detta område är mycket rikt på vatten, här och var fanns förr i tiden järnrör nedslagna i marken ur vilka friskt och gott vatten trycktes upp. Området genomflyts av sista delen av Nytorpsån innan den rinner in i Gullringskärret.

Lovise 4

Utdrag av Ekonomiska Kartan 1951.

Historiskt hittar man lägenheten i husförhörslängden från 1846 under Prästbostället och Kyrkoroten som arbetarbostad.
Från 1864 finns ingen skriven här men 1887 kommer mjölkarrendatorn Anders Larsson med hustru och två barn från Utlida och blir kvar till 1894. Från detta år finns som hyresgäster olika “arbetskarlar” men också statdrängar som arbetade på Prästgården.

År 1916 kom Johan Sjöberg från Stockholm hit och började tvätta, han gifter sig 1922 med sin hushållerska, änkan Lova Ferngren, man har då redan fem gemensamma barn, bl. tvillingarna Ulla och Ingrid födda 1921 och får 1928 sonen Karl.
Hustrun Lova har dessutom fyra barn från sitt föregående äktenskap, bl.a sonen Arne som blev välkänd i samhället som åkare på senare år.

Det var barnrikt på Loviselund på den tiden men 1950 finns bara Johan och Lova kvar med yngste sonen Kalle.