Här ligger silver och guld och väntar…..

Tjursj

Tjursjön i Sandemarsskogen, väl värd att vara målet för en stärkande promenad nu på höstkanten. Foto: Gunnel Ilonen 1984,

Den vackra skogssjön ligger på Sandemars marker norr om Dalarövägen efter vägen upp mot Mörby. Man når den efter en måttlig promenad från någon av p-platserna på denna väg.

En skröna berättar att det ligger en skatt på sjöns botten från 1700-talet. Ryska flottan drog ju härjande fram efter Södertörnskusten år 1719. Denna skröna berättar att slottsherrskapet på Sandemar sänkte sina dyrbarheter i sjön för att rädda dem.
Nu skonades Sandemar från skövling och bränning, enligt samma skröna , pga att en av de ryska officerarna var släkt med slottsherren. Ryssen ska ha lämnat ett meddelande på ett bord i det övergivna slottet med texten:
“Hade jag ej dig känt, så hade jag dig bränt”.

Om du vill försöka bärga skatten bör du kan läsa en kort artikel via en länk i slutet på detta inlägg.
Du bör inledningsvis skaffa dej ett par tvillingtjurkalvar, inte lätt men fullt möjligt….

tjukarta

En modern karta så hittar hit!

Tjursjön rotenonsbehandlades hösten 1969, samma vecka som den minnesvärda höststormen. Länna Fvf som arrenderade sjön av Sandemar planterade in regnbåge och en mindre del öring och Tjursjön var ett eldorado för oss sportfiskare under 70-80-talet.
Arrendet upphörde, okänt år, nu lär det vara en exklusiv flugfiskeklubb som har fisket!

9336009404_35abc2d2a8_o

En bild från sommaren 2014 där redaktören vilar ut på rastplatsen vid sjöns södra sida. Foto Ulf Nilsson.

Läs Anders Linells artikel som var införd i Glimtar 1984. Betänk dock att den är skriven för drygt 30 årsedan.

Skatten i Tjursjön