Sjömansprästen som vände hem!

Båå

Nils Bååthe 1904-1999, kyrkoherde i Västerhaninge från 1951. Många Västerhaningebor minns nog honom i något sammanhang.

När vår gamle prost David Froste mer eller mindre avled på sin post var det dags för Västerhaningeborna att välja en ny andlig ledare.
Efter provpredikningar valde våra förfäder år 1951 den då 47-åriga Nils Bååthe.  Han kom då från en stationering i Buenos Aires i Argentina där han varit sjömanspräst i drygt 20 år.
Verksamheten omfattade i praktiken alla hamnstäderna på Sydamerikas östkust, i Uruguay, Chile och Brasilien.

Han var född i Ströms kommun i Jämtland 1904, han far var köpmannen Per Jönsson. Nils Bååthe tog studenten 1922 i Östersund och prästvigdes i Uppsala sex år senare. Efter en kortare sejour i sjömanskyrkan i Rotterdam kallades han av ärkebiskopen Nathan Söderblom till tjänsten i Argentina år 1949.

 

Utöver sin kyrkliga verksamhet var han mycket samhällsengagerad. År 1957 tog han bl.a. initiativet till Lions Club i Västerhaninge och blev också president där.

Vill du läsa mer om våran präst, läs Lars Olof Perssons artikel för Glimtar:
Sjömansprästen som vände hem

Redaktören konfirmerades av Nils Bååthe år 1955. När jag ska namnsätta mina kamrater inser jag att hjärnkontoret är lite skadat. Kanske kan jag få hjälp med saknade namn?

4866126374_cb6b286a4f_o

Övre raden f.v. Kurt Nilsson, redaktören, Göran Hjalmarsson, Gunnar Lundqvist, Roland Friman, tv.okänd, Bengt Gerlofsson, Lars Karlsson, tv okänd, Sten Gustafsson, Sylve Jacobsson, tv okänd, Anders Söderström. Sittande: Tv okänd, tv okänd, Barbro Svensson, Monica Widlund, Nils Bååthe, Hagar Andersson, Anita Askling, Gunvor Johansson, Maj Britt Bengtsson.