3305413889_5ee4e33dbb_o

Småbruket Ribbyberg eller Knubbstugan på 1950-talet i vinterskrud. Kallades ursprungligen Nybygget, låg i norra hörnan vid nuvarande Solhemsvägen/Nynäsvägen. Man kan idag ana den exakta platsen på den fortfarande obebyggda hustomten.

Ribbyberg, Ribby småbruk 4 och 5 (Ribby 2:61, 2:72) kallas på Häradsekonomiska kartan 1905 för Nybygget och var då statarbostad till August Pettersons jordbruk uppe i Ribby.
När Hem på Landet blivit ägare i Ribby styckade bolaget av marken runt huset, som var byggt av träknubbar och halminblandad lera. Stället kallades därför i dagligt tal också för Knubbstugan, men ägarna föredrog Ribbyberg. Förste småbrukare på stället var Gustaf Johansson (1870–1943) och hustrun Inga Sofia (1869–1924) med sönerna Ivar och Helge.

Gustaf helbild

Förste småbrukaren Gustaf Johansson, född 1870, kom hit 1919 med sin familj.

 

Efter hustruns död fick Gustaf problem med lönsamheten och fastigheten såldes på exekutiv auktion 1926 till kamrer David Börge på Hem på Landet. Gustaf och Helge flyttade då till Ivar, som byggt på Ribbydal.

Ny ägare till Ribbyberg 1927 blev trädgårdsmästaren Johan Augustsson (1887–1973). In flyttade dock först hans barn Valborg, 19 år, Harald, 18 år, och Mabel tolv år. Johan och hustrun Anna (1882–1971) kom efter först 1933.

David Wattenström, son på Floradal, flyttade i början på 1930-talet ihop med Valborg. De fick sönerna Roland 1931 och Roine 1943.  De hade under åren 1932-40 även en fosterdotter, Lillemor Hammargren.
Det lilla bostadshuset hade från början bara ett rum och kök men byggdes till i mitten på 1930-talet med två rum. Samtidigt byggdes ett växthus där man odlade tomater och gurkor men också krukväxter och orkidéer, det senare mycket unikt. Det fanns t.o.m. en vinranka med blå druvor på ena kortsidan i växthuset.

3343390839_11382938f9_o

David och Valborg Wattenström beundrar sina orkidèer (??) i växthuset.

Botanikern och läraren Anton Sörlin var ofta på exkursion på Ribbyberg med sina folkhögskoleelever.

1939 flyttade föräldrarna Johan och Anna till Norrby i Österhaninge. Harald startade hönseri och kaninuppfödning. På delar av åkermarken fanns dessutom frilandsodlingar med olika köksväxter. Både grönsaker och blommor såldes i Klarahallen, produkterna packades i stora trälådor och trädgårdsbilen från Tungelsta hämtade dagligen under säsongen.

Småbruket Ribbyberg på drygt fem hektar odlad mark brukades utan egna maskiner. Gottfrid Sahlberg från Blåkulla ställde upp med häst och redskap när det behövdes och ibland hjälpte också grannen på Ribbylund, Herman Olsson, till. De vanligaste grödorna var havre och potatis, men även vallodling förekom.

David Wattenström och hustrun Valborg flyttar med sönerna till trädgården på Sanda Gård i Österhaninge 1944 och Harald Augustsson blir ensam kvar.

David Wattenström återkommer till Västerhaninge och Ribbyberg 1946 och tjänstgjorde sina sista arbetsår som vaktmästare på Folkhögskolan och även Ribbyskolan.  Man flyttar  till Vendelsö och senare Handen där David  avled  1995 då han varit änkling i drygt tre år.
Harald Augustsson avlider 2006, 97 år gammal.

Harald

Harald Augustsson, född 1909 i Växjö, levde som ogift hela sitt liv. Blev 97 år gammal.

Ribbyberg såldes 1963 och byggnaderna revs omkring 1965. Köpare var HSB och på markerna finns nu bostadsrättsföreningen med samma namn.

Text: Sven Klasenius/Sune Nilsson, bilderna tillhör Roine Wattenström.

Du kan läsa mer om Ribbyberg i en artikel av Roland Wattenström från 2009:

Ribbyberg, några minnen!