Håga

Håga Dansbana byggdes omkring 1930, låg längst ner på Aspvägen mot järnvägen och var privatägd av bröderna Kalle och Erik Åkerberg tillsammans med Einar Hultman. Bilden tillhör Gertrud Ström.

Hur roade man sig för i tiden i Västerhaninge?

Den frågan ställde sig Gillets Sonja Borggren för några år sedan och skrev en artikel om festplatser och dansbanor under 1900-talet.
Hon nämner naturligtvis inledningsvis de tillställningar som anordnades lite improviserat på logar och gårdar, bl.a. Ekeby, Fållbrunna och Landberga till handklaver och fiol men berättar sedan om de mera kommersiella arrangemangen på Ribbyhage, Gansta,  Håga och Ringhagen.

Och om dåtidens “dansband”, oenigheten mellan arrangörerna och om rivaliteten mellan flottans gossar och Västerhaningepojkarna som resulterade i ett stort slagsmål på Ribbyhage 1927.

Samt om böndernas problem med kärleksövningar och övernattningar i ladorna i samhället, två lador på vägen mot Hårsfjärden fick till och med namn i folkmun, de kallades “Pensionat Hö & Halm” och “Himmelska Ladan”

Greta

Ett gäng glada Västerhaningebor klara för lördagsdansen! Göte, Greta, Gunnar, Lisa och Bertil! Känns kanske några igen? Bilden tillhör Sonja Borggren.

Läs Sonjas berättelse här:

Festplatser i Västerhaninge