Den södra Ribbygården, 2:3 och 2:6

Hugo

Det ombyggda sädesmagasinet som blev mangårdsbyggnad och arrendatorsbostad 1932.

Köptes 1931 av f.d. godsägaren, grosshandlaren Joseph Philipsson.

Det är den frälsegård som ägdes av August Petterson fram till 1915 då han sålde hela markinnehavet i Ribby till sågverksägaren L.P. Larson på Håga. Denne sålde tre år senare största delen vidare till Hem på Landet som 1918 sålde gården till Erik Eriksson. Eriksson gjorde konkurs 1924 och ägare blev då äventyraren och predikanten Gustaf Albert Dahlström som rymt från Amerika 1914 inför ett väntande fängelsestraff för månggifte.
Dahlström arrenderade ut jordbruket och bedrev hönseri och en del annan verksamhet på Ribby. Han bosatte sig i mangårdsbyggnaden som dock brann ner nyårsafton 1926 under vissa tveksamheter. Denna byggnad byggdes aldrig upp, Dahlström flyttade till en mindre byggnad på tomten, ett av de s.k Gröna husen vid dammarna och fortsatte med hönseri.

 

Philipssons lada

Denna stora lada tillhörde gården, revs inför byggnationen av de första HSB-husen i Ribby, I bakgrunden skymtar bostadshuset.

1930 säljer han sin gård till lantbrukaren Oskar Andersson, denne fick problem med lönsamheten och efter en avstyckning av ett mindre område runt dammarna sålde han 1931 resterande del till Josef Philipsson. Antagligen fortsatte Oskar Andersson att sköta jordbruket åt Philipsson samtidigt med sitt hönseri.

Philipsson prtr

Josef Philipsson är född 1856 i Skällvik i Östergötland och är lantbrukare på gården Husby i Mogata i början på 1900-talet. Han flyttar till Stockholm på 20-talet som affärsman och skriver sig som grosshandlare. När han köper gården 1931 bor han på Birger Jarlsgatan.

Ägaren Josef Philipsson bosatte sig aldrig på Ribby, utan avsåg att arrendera ut jordbruket som nu bestod av fastigheterna Ribby 2:3 och 2:6. Sedan hönseriet styckats från av den förre ägaren saknade den egentliga jord bruksfastigheten bostadshus, bortsett från en enklare arbetarbostad.

Philipsson lät därför bygga om ett sädesmagasin till arrendators bostad och manbyggnad för gården. 1932 kom David Svensk som arrendator och flyttade in i det ombyggda magasinet, som än i dag finns kvar på Gränsvägen 2 intill HSB-husen. David Svensks familj bestod då av hustrun Emma Kristina, dottern Edit samt sönerna Bertil och Artur.

När Josef Philipsson avled 1934 fanns bland arvingarna sonen Gunnar, välkänd affärsman i bilbranschen, som startade Philipsons Bil AB och sålde Saab och Mercedes över hela Sverige. Dennes son Anders, kallad Aijje, är numera känd i många sammanhang.

Philipssons arvingar sålde gården år 1934 till godsägaren Hugo Gustafsson, men det blir en senare historia,,,,,

Fakta ur Gillets bok, Gårdarna i Ribby, av Sven Klasenius/Sune Nilsson 2015

Vitahuset (2)

Den vackra arrendatorsbostaden på frälsegården på en bild från 2014. Ligger på Gränsvägen.  Foto Sune Nilsson