Ett tidigt egnahemsbygge efter Nynäsvägen i Västerhaninge

Demander 1937

Villa Björkudden från slutet av 30-talet. På grindstolparna barnen Anna- Lisa och Göran

År 1933 säljer ägaren till den lilla gården Ribbyholm, Herman Olsson, en tomt från norra delen av sina marker till vägarbetaren Algot Demander född 1902. Han bygger här en  1 1/2 plans villa på Ribby 2:88 och flyttar in med hustrun Sigrid, född Strömqvist och barnen Göran och Anna-Lisa. De kommer närmast från en lägenhet i Tingshuset där man bott sedan 1931.

Algot var son till torparen på Dikartorp på Häringe, Karl August Demander. Han kom från Muskö till torpet 1911 och Algot var den äldste av tre söner. Alla noteras under Häringetiden som lantarbetare.
Algot gifte sig med Sigrid år 1930. Hon var dotter till slöjdaren på Häringe, Frans Oskar Strömqvist.

Sigrid och Algot

Sigrid och Algot Demander

Han köper den 2740 kvm stora tomten för 1050 kronor och kalkylen för bygget är 7450 kronor. Han lämnar in en låneansökan till “Stockholms Stads & Läns Hushållningssällskaps Egnahemsnämnd” och beviljas ett lån på 5000 kronor “till sex % ränta”.

Kalk 2

Kalkylen för Björkudden 1933.

Villan övertas senare av dottern Anna-Lisa, gift Brorsson, och finns kvar 2015 på en mycket vacker och välvårdad tomt, infarten har flyttats från Nynäsvägen till Gränsvägen.

Bilderna tillhör Anna-Lisa Brorsson