2803923778_f86d72b0c3_o

Stenen på Tinghustomten kom dit 1984. Ett vackert monument över skytteröresen från slutet på 1800-talet.

Utanför Tingshuset i Västerhaninge står denna stentavla som användes som måltavla av Skyttegillet då skjutbanorna fanns uppe på Ribbys utmarker i väster, någonstans i trakterna vid nuvarande Norrskogs-Furudalsvägen under sent 1800-tal.

Fronten beströks med tjära eller beck och efter varje skottserie avläste man poängen och tavlan tjärades igen.

Olle Numan, delvis uppväxt i Fors med föräldrarna Ragnar och Sigrid, var stor skytteentusiast och jägare och engagerad i Skyttegillet från 30-talet.
Han skriver en artikel 2002 om hur stenen, som varit förvunnen i många år, återfinns 1947 och flyttas till dåvarande banan vid Kyrkvreten i Fors.

Under en promenad 1947 genom Norrskog, norr om Västerhaninge järnvägsstation, återfann vägmästare Edvin Fredriksson (mästerskytt i skyttegillet) den gamla stentavlan. Stenen transporterades från Norrskog till Kyrkvreten, Fors. Ett antal medlemmar hjälptes åt med transporten, prästgårdsarrendatorn Anders Hedén på Åby höll med traktor, några av deltagarna Valdemar Karlsson, Olle Karlsson, Sten Gustavsson, Lennart Fahlström, Edvin Fredriksson, Edvin Ljungkvist m.fl.

År 1984 stängdes skyttebanan vid Kyrkvreten, Fors. Hembygdsgillets dokumentationsgrupp var ute och fotograferade och tittade på Fors by och dess kringmarker och undertecknad visade gruppen till stentavlan. Vi började fundera om inte detta kulturminne skulle kunna bevaras på lämpligt ställe på Tingshustomten. Kontakt togs med Västerhaninge Skyttegille och på deras årsmöte 1984 beslöts att hembygdsgillet skulle få ta hand om ”dyrgripen”. Efter ansökan hos kommunen beviljades bygglov och placering på Tingshustomten. Transport och gjutning av fundament ombesörjdes av Hans Cederlund på ett förnämligt sätt.

På dokumentationsgruppens dag den 25 november 1984 klarades några frågetecken upp angående platsen där stentavlan hittades. En besökare, vilken som barn bodde i Norrskog, Sven Eskil (Andersson) Thorenius och nu boende i Brandbergen, berättade att hans moder jämnt grumsade över den stora stenen som låg i vägen. Platsen vet vi nu exakt, Ribby 2:45.

 

kaffe

Kaffepaus hos Ester och Ernst Nilsson vid Tittut i samband med transporten av stentavlan. Foto: Olle Numan.

Här kan du läsa lite mer om skjutbanorna:

Skyttet i Västerhaninge