2693460518_70e58d892e_o

Vy över Tungelsta

När tomtbolaget Hem på Landet i början på förra seklet köpte stora marker i Tungelsta, bl.a. från Skogs Ekeby och Ålsta inleddes en ny era i det lilla stationssamhället, Tungelsta Trädgårdsstad kom till.
En liknande utveckling sker norr om huvudstaden i Hässelby.

Marken styckades upp och såldes och blev trädgårdsmästerier, jordmånen tycktes mycket lämplig i sammanhanget, och den genomflytande Rocklösaån gav god tillgång på vatten. Naturligtvis var järnvägen mellan Nynäshamn och Stockholm en påverkande faktor, den invigdes 1901, och gav närhet till avsättning av produkterna.

Lokala historiker anser att eran startade 1908. Första etableringen var Gustaf “Ros-Anders” Andersson som också blev den största, här fanns hela 20 växthus. Numera återstår bara bostadshuset efter Kvarnvägen, på markerna finns nu flerfamiljshus och äldreboende.

Odlarna i Tungelsta specialiserade sig på blomsterodling. Verksamheten var som störst i början på 1940-talet då dryga 100 anläggningar fanns.
Idag återstår ett knappt tiotal!

Lars Olof Persson, son till sista brukaren på Ribby, skrev en artikel om trädgårdsnäringen på 30-talet och presenterar några pionjärer.

LOP

Läs den här!

Föreningen Folk&Trädgård har en utmärkt hemsida, kolla gärna!