Erland

Erland Österberg i unga år. Han var född 1922 i Lossa, Uppland och avled 2011 i Östersund. Västerhaningebo under många år bl.a. som verkmästare på Håga Verkstad men avslutade sin karriär som yrkeslärare i Östersund.

Erland Österberg, Västerhaningebo under många år, och en bidragande person för dokumentation av av vår byggd inte minst på denna sida hade dessutom ett stort flygintresse.

Under sina sista år i Östersund inledde han en serie småartiklar under rubriken “Flyghaverier på Södertörn”.

Som den gedigna person som Erland var började han med tidigt 1900-tal, en olycka på Hårsfjärden 1922 inledde och han hann med ytterligare två inlägg innan hälsan sviktade.
Du kan läsa dessa via länkarna i slutet på inlägget.

Erland Österberg var också en mycket avancerad modellbyggare, vid ett besök på Sparreholms Bilmuseum i somras fann jag ett antal vackra, välbyggda flygplansmodeller signerade Erland.

SparreFlyg

En av modellerna på Helge Karinens museum på Sparreholms slott. Erlands verk delar hall med ett antal Rolls-Royce och Hitler-mercor.

Här kan du läsa artiklarna:

Supermarine 1922

S-5, Heinkel He 5, haveri på Hårsfjärden 1927.

T-2 Heinkel He-115, haveri på Mysingen 8 aug 1944