Några minnen från 40-talet i Västerhaninge.

annabritta

Anna Birgitta, Anna-Britta, är född Lindström på Skarplöt 1927. Föräldrarna var Erik och Britta Lindström, född Nilsson. Hon gifter sig 1946 med Nils Petersson och de brukar familjegården under många år och bor fortfarande kvar. (2015)

När lantmästaren Nils Petersson på Skarplöt fattade pennan för tio år sedan och delade med sig av sitt liv till Västerhaningeborna försökte jag få hans hustru Anna-Brita att göra likadant. Hon gjorde motstånd i många år, “har inget att berätta”!

Slutligen åstadkom hon en liten artikel om några spridda minnen, personligt och trevligt framställt, bl.a. om när hon blev Västerhaninges lucia 1945 och om smygrökning, dans på Ringhagen och på Håga.

Läs berättelsen här!

AnnaBritaUngdom

Västerhaninges vackra lucia 1945.