Inledn

Dåvarande ordföranden Gunilla Bramme hälsar församlingen välkommen. T.h. Bo Stjernström och vår förre bildredaktör Gunnel Ilonen.

Här en liten artikel då Gillet firade sitt 60-årsjubileum för drygt 11 år sedan i Tingshuset.

När man läser den konstaterar man med sorg hur många av deltagarna som gått bort under denna period, alla tunga namn i sammanhanget!
En förening som Gillet har ju av naturliga skäl en hög medelålder på medlemskadern så det är väl förståeligt!

Den här kvällen i oktober 2004 uppfördes ett kammarspel om mordet på Näringsberg år 1854 som bygger på makarna Stjernströms bok. Föreställningen var mycket uppskattad och skådespelarna djupt engagerade.

anklagade

De tre åtalade, t.h. anstiftaren Magnus Ersson misstänkt lik Martin Ahlsén.
Nedan två av våra saknade medlemmar Gunnar Larsson i Stav och Arne Rooswall.

rosvall

Se fler bilder och hela artikeln