Nisse Petersson

Nils Petersson, lantbrukare på Skarplöt

De sista krigsåren, innan utbildningen på Berga Lantbruksskola, gjorde han sin värnplikt i huvudstaden och berättar här omkring detta. Handlar väl inte så mycket om Haninge men är väl värt att läsa.

Miltärminnen