Lite historia om det aktuella området!

2691477663_cc5022f33e_o (2)

Här byggs skolan år 1922

Under året har ju en debatt pågått om utbyggnad runt Västerhaninge Centrum, skoltomten och markerna däromkring är aktuella enligt en byggplan som ännu inte är fastlagd.

Haningegillet, andra organisationer och ett stort antal privatpersoner har deltagit i tyckandet, troligtvis räddade dessa insatser den intilliggande vackra Klockargården för framtiden.

Planarbetet fortsätter nu under 2016, planarkitekten Johanna Andersson, lovade på ett möte med Gillet att göra allt för att bevara och anpassa även Åbygården som den numera kallas.

Den som lever får se!

Anders Numan, idog arkivforskare i Gillet, fann denna tomtkarta från 1924 på Stadsarkivet. Den är intressant ur många synpunkter! Tyvärr lite otydlig!

Tomtkarta Åbyskolan 1924 3

1. Denna del kallas av lantmätaren för “Fyrväpplinge“, har aldrig förr eller senare setts i något sammanhang, vad är då det?

Det relaterar till de två byggnader som fanns på denna fastighet (ej på kartan) på den tiden, den lilla stugan i hörnet mellan vägen till stationen och genomfartsvägen och (åtminstone delvis) den byggnad som 1927 blev Västerhaninges första kommunalkontor. Den mindre stugan kallades tidigare Barnhemmet och på senare tid Vägstugan.

Vägstuganenq

På 1910-talet bildades en välgörenhetsförening av den kvinnliga delen av traktens grädda med stark anknytning till familjen Upmark på Hammar. Den fick namnet Fyrväpplingen!

IMG_1589

När spanska sjukan kom till Sverige i slutet på 1917 var det kommunen som fick ansvaret för att hantera den fruktade epidemin och man utrustade en epidemisjukstuga på ovanstående fastighet, oklart i vilken av byggnaderna. Det var föreningen Fyrväpplingarna som stod för merparten av dessa kostnader, man donerade 1918 “8283 kronor och 84 öre” till ombyggnaden. Donationen är underskriven av fröken Fredrique Upmark.
Nu blev det ingen sjukvård bedriven här, när allt var klart överflyttades ansvaret till Landstinget!

Men när kartan ritades 1924 döpte lantmätaren fastigheten till “Fyrväpplinge”, troligen på inrådan av någon lokal potentat.

 

2. Här finns en kvarvarande lada tillhörig Klockargården från äldre tider.

ladan på vykort med ålderdomshemmet

3. Här uppförs ganska omgående en uthuslänga som då inrymde vedbod, förråd och faktiskt en svinstia samt på gavlarna avträden för boende, personal och elever. Finns kvar än idag, “antikladan”, och består av tre olika delar som sammanfogats. Kanske använde flyttade man ladan som nämns ovan eller använde delar av den.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

4.  Ungefär här byggs 1932 en ny Barnmorskebostad som får namnet Lillebo, finns kvar idag, 2015.

151923920_5bfdf41f56_o