OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Får den bli kvar?

På fråga från Gillet hur den aktuella byggplanen utvecklas för området fick vi följande svar från planarkitekten.

Hej!
Det finns inte så mycket att säga om Åbygården nu. Jag väntar på en slutrapport av den arkeologiska utredningen av området kring Klockargården och Åbygården. Men som det ser ut nu (innan de gjort klart hela rapporten) så ligger Åbygården inom fornlämningsområdet. Så inom det området får inga byggnader tillkomma. Om man skulle vilja driva det, så vet man inte hur Länsstyrelsen skulle ställa sig inför att flytta på fornlämningarna och det är en stor kostnad. Så i dagsläget kan jag inte säga så mycket mer. Men jag håller er mer än gärna uppdaterade och ni får när som helst höra av er om ni har frågor. Sen rent generellt så skulle jag vara väldigt tacksam över att få reda på vad ni vet om byggnaderna och platsen.

Med vänlig hälsning /Johanna

Johanna Andersson

Planarkitekt

Stadsbyggnadsförvaltningen

 

Mer om Åbyskolan/Åbygården