Haninge Skyttegille 1944

Västerhaninge Skyttegille år 1944

1944

Klicka på bilden för att få den större eller ladda ner den i din egen dator!

Tillsammans med Mona Eriksson, född Carlsson, och hennes bror Ingvar kan vi här visa en delvis namnsatt bild av Västerhaninge Skyttegille från 1944. Förteckningen finns här:

Namnlista, Skyttegillet 1944

Trots namnet på föreningen är de flesta medlemmarna från Tungelsta.

Skjutbanorna har dock genom åren legat i Västerhaninge, Norrskogen, Ribby och Kyrkvreten i Fors.

Bilden är en god tidsdokumentation, kan du bidra med kompletteringar, maila till;

Maila dina kompletteringar hit!
sune.n@telia.com

Läs också om Skyttestenen vid Tingshuset!