Hembygd i Haninge

Kategori: Tungelsta (Sida 1 av 3)

Några rader om ett hus i Tungelsta!

Allting har en ände här i världen…
Foto: Bengt Lidbom.

En uppmärksam läsare noterade denna vy när han körde genom “byn” i Tungelsta, ett äldre sedan några år öde hus skattar nu åt förgängelsen!
Huset ligger på Lillgårdssidan
, Söderbyvägen 13.

Jag kontaktade den närboende familjen Chrisina Hassila-Claes Sperling och fick dessa rader från konstnären Christina.

Stugan byggdes förmodligen under andra hälften av 1800-talet. Vi hittade en liten bit tidningspapper under en tapet. Den har datumet ”28 oktober 1893” i trycket.
Vi vet inte vilka som byggde eller bodde i huset förrän Familjen Magnus Larsson flyttade dit i december 1914.
Familjen kom från Söderändan uppe i Vädersjö och jag tänker att man upplevde det långt för barnen att ta sig till skolan, nuvarande Rodret, vägen blev ju nu betydligt kortare!
Troligtvis bodde sonen Oskar och Margit Larsson där som nygifta från tidigt 40-tal.

skar Larsson 1909-1987, hustrun Margit 1910-1994 och systern Anna 1905-1977.
Foto: Christina Hassila.

Därefter kom familjen Svensson: Johan, Linnea och dottern Marianne samt sonen, som vi inte minns namnet på. De bodde där när mina föräldrar och vi tre barn flyttade till Tungelsta 1949.
Familjen Swing fanns där under 50-talet.
Familjen Lindström 60-tal, mor, far samt barnen Rolf och Britt.
Hannu Kuosmanen bodde där när vi köpte Oskars och Margits hus 1987 och blev kvar till 1996.

Mellan åren1996 – 2009 var stugan min ateljé. Jag är mycket glad och tacksam för de 13 åren!

Redan då var stugan i dåligt skick; Kopparslå och sniglar tog sig lätt in vid golvet och taket läckte. Den slukade el med sina direktverkande element. Det kändes inte bra ur miljösynpunkt, så jag flyttade upp verksamheten till vårt bostadshus. Vi är ju numera bara två personer som bor där, så utrymmet räcker bra för mig.

En interiörbild från ateljetiden.
Foto: Christina Hassila.
En äldre bild tagen från vägen i riktning mot Söderby.
Foto: Claes Sperling.

Vad som nu händer är en helt annan historia.
Den som lever får se!

Nån koppling mellan Edvard Persson och Tungelsta?

Ja, möjligtvis en ganska långsökt sådan!
Jag har genom åren fått mej berättat att det fanns en kringvandrande profil i Tungelsta för så där en 50-60 år sedan som i folkmun kallades “Stinsen på Lyckås”.
Välkänd på byn med sin lilla vita hund, tillrättavisande alla, ung som gammal, som avvek mot hans syn på hur man skulle uppträda.
Några av sagesmännen säger att det var den pensionerade stationsföreståndaren på Hemfosa med det ståtliga namnet Johan Georg Gustaf Natanael Engelhart.
Kanske kan denna lite kåserande artikel hjälpa oss att få klarhet i frågan, det måste finnas tungelstabor som har minnen av denne märklige man.

Fortsätt läsa

Tågplundrare från Barkarby gripen i Tungelsta

Tungelsta station på en bild från 1907 ur Gillets arkiv. Här utspelades en dramatisk händelse en kväll i november detta år. Anledningen till händelsen var en tågplundring norr om Stockholm några dagar tidigare.

Rubrik i Dagens Nyheter den 13  november 1907. Uppgiften om bytets storlek är betydligt överdrivet.

Måndagskvällen den 11 november 1907 “rånades” tåg 38 på väg från Köping mot Stockholms Central i närheten av Barkarby hpl.
Dagens Nyheter som rapporterar om händelsen den 13 november använder ordet “rån” i sin artikel trots att inte någon form av hot eller våld förekom. Ganska snabbt ändrar man sedan benämningen av brottet till “järnvägsröfveri” och gärningsmännen kallas  “tågplundrare”!
Fortsätt läsa

Björntorp(et)

Björntorpet, Skogs Ekebytomten Nr 9, Skogs Ekeby Trädgårdsstad 1:10.

Björntorpet på 1930-talet, bilden tillhör Ingvar Hedberg.

Tomtbolaget Hem på landet köper 1908 Skogs-Ekeby och två av Ålstagårdarna i Tungelsta för styckning av mindre tomter till egna hem. Exploatören använde sig  av djurnamn för att dela upp området i olika kvarter.
Den här aktuella fastigheten tillhörde kvarteret Björnen vilket förklarar namnet, k
varteret intill, på andra sidan Södertäljevägen, fick namnet Råttan men av förklarliga skäl fanns inget torp med anknytning till detta kvartersnamn.

Fortsätt läsa

Lars Andersson och björnen i Tungelsta

Det fanns en björn i Tungelsta på 1940-talet, inte på Björntorpet, men på grannfastigheten…

Pappa Lars och dottern Stina på promenad på “Löparstigen” med Nalle.

Lite äldre Tungelstabor berättade att man i början på 1940-talet kunde möta en liten flicka med en ungbjörn i koppel på samhället!
Lät lite väl dramatiskt men visade sig efter lite forskning vara sant!

Björnen fanns på Soleden, grannfastigheten till Björntorpet, efter nuvarande Löparstigen och tillhörde skulptören Lars Jonas Andersson som kom dit 1938 med sin familj.
Det har berättats och skrivits mycket om hans kollega, den kanske lite mer kände Bror Marklund som tillbringade åren 1935 till 1942 i Tungelsta, gift med snickaren Johan Forsbergs dotter Margit.
De båda konstnärerna var goda vänner och har ofta sammanblandats i trakten på senare år.

Här kommer lite om denne “Lasse Andersson”.

Fortsätt läsa

Klassfoto från Tungelsta skola hösten 1953

Fick detta foto via nätet av Jörgen Kollberg, vi försöker nu tillsammans namnsätta alla ! Här finns elever även från Västerhaninge i en sammanslagen klass i väntan på att första etappen av Ribbyskolan skulle stå klar.
Hjälp till att komplettera nedanstående lista, rätta ev.  felaktiga namn och skriv det som en kommentar efter artikeln eller mejla:

nils.sune.nilsson(a)gmail.com,  byt ut (a) mot @

1
2     Jan Andersson-Henebratt
3     Roland Friman
4     Lasse Schelander                       ( Laila Eriksson-Lundbladh)
5     Gull Arvidsson
6     Monica Vidlund
7     Birgit Persson
8     Gulli Jansson                                  (Mona Eriksson)
9
10  Göran Hjalmarsson
11  Bengt Gerlofsson
12  Ulla-Britt Svensson
13  Maj.Britt Bengtsson
14  Ingrid Andersson                         ( Laila Eriksson-Lundbladh)          Birgitta Andrae (?)                      (Mona Eriksson)
15  Hagar Andersson
16  Siv Samuelsson                            (Mona Eriksson
17  Berit Eriksson                               ( Laila Eriksson-Lundbladh)
18  Anna-Greta Eriksson
19  Ulla-Stina Johansson                ( Laila Eriksson-Lundbladh)
20   Astrid Karlsson                          ( Laila Eriksson-Lundbladh)
21
22   Sonja Hagman
23
24   Inge Tyllman                               (Mona Eriksson)
25  Sylve Jakobsson
26  Göran Andersson
27  Lars Karlsson
28  Lennart Kollberg
29  Roland Karlsson                       (Siv Nilsson)
30  Gunnar Lundqvist
31  Olle Blomqvist                           ( Laila Eriksson-Lundbladh)

3050Porträtt Mossa (2)

En ung Karl Ivar Johansson

Här kommer ytterligare en liten betraktelse över Ivar Lo-Johanssons beskrivning av Tungelsta i början på förra seklet. Här handlar det om den stolte skogvaktaren på Ektorp som satte sig upp mot ägaren och fick betala ett dyrt pris.

051Bok PubertetUr Pubertet, kapitel XXXII 

Jag behövde idoler och för mig kom skogvaktarn på grannstället under en tid av min ungdom att betyda allt. Jag dyrkade honom ända till trå­darna i hans nötta, gröna rock. Han hette Gustaf Carlsson och hade samma efternamn som min tidiga barndoms skogvaktare på Häringe.

Han var den tredje gene­rationen i samma befattning som funnits på skogsgodset Ektorp.

Alla generationerna skogvaktare hade varit bosatta på det vackra Sadelmakartorp. Därifrån hade han av någon anledning måst flytta och han hade tillsvidare i brist på annan bostad måst slå sig ner i den simpla hyresvillan. Familjen bestod av hustrun, som knappt syntes och som ingen talte om, och av fem vuxna eller halvvuxna barn, två pojkar och tre flickor.

Flickorna var hurtiga och pojkaktiga och förblev också oåtkomliga för mig. De bägge sönerna var äldre än jag själv och hade jakten i blodet. Den yngre hade förut drömt om att bli skogvaktare på Ektorp liksom fa­dern. Han borde ha kunnat bli det i fjärde generationen, men så plötsligt hade han inte haft någon anställning som vinkade, och han hade inte ens längre haft någon skog att jaga på.

Skogvaktarns två söner blev snart mina vänner och kamrater trots att jag alltid betraktade dem som överlägsna mig. De var för mig ett par fria jägare med grankvist i hatten, med skogen i sina kläder, med bössan bred­vid sig i sängen där de sov, lättväckta vid varje fågels uppflög.

Skogvaktarn på Sadelmakartorp

Sadelmakartorp omkr. 1904.   Övre Raden: Okänd dräng, skogvaktaren Gustaf Adolf Carlsson 1861-1943, okänd.  Främre raden: Gustafs barn, Elin Ingeborg 1891-1986, Anna Greta 1902-1984, Edith Maria 1900-1976, Joh(a)n Verner 1898-1984, Märta Laura 1895-1983, Erik Teodor 1893-1954.   Hustrun Anna 1870-1913 saknas

Fortsätt läsa

Ivar Lo och Tungelsta: Dykardottern på Prästängen

1001Porträtt äldredarIvar Lo beskriver i sina självbiografiska romaner som utkommer på 1970-talet sin tid på Djurgårdsgrind, framför allt i böckerna Pubertet och Asfalt men han har redan 1951 i boken Analfabeten en del fakta från den tiden.
Vi har nu tillsammans ägnat oss åt att med fakta ur dessa verk, framförallt Pubertet från 1978, finna de personer han beskriver i det dåtida Tungelsta och följa deras liv med mycket kortfattade fakta.
Många är mycket lätta att relatera, många blir tyvärr oidentifierade.

Pubertet, kapitel XXXII

051Bok PubertetDet fanns en dykardotter i den tiden av min ungdom Hon hette Anna Bergström och bodde bara en kilometer bort från oss. Deras jord var utarrenderad åt en annan granne. Hennes far var i tjänst hos ett dykarbolag i Stockholm och kom bara hem vid veckoskiftena.
Jag hade föreställt mig att det var något särskilt med dottern just därför att fadern var dykare. Jag tyckte mig alltid se den märkvärdige mannen kliva omkring i dykardräkt med tunga blyskor nere på havsbottnen….
Men dottern fanns trots allt.

Hon var nåt år äldre än jag och medlem i godtemplarlogen Hemmet nere vid stationen. Min mor tyckte mycket om henne därför att hon alltid var finklädd… .

Fortsätt läsa

Ivar Lo och Tungelstaborna: Håxtorpsgubben och bössan

ivar loIvar Lo beskriver i sina självbiografiska romaner som utkommer på 1970-talet sin tid på Djurgårdsgrind, framför allt i böckerna Pubertet och Asfalt men han har redan 1951 i boken Analfabeten en del fakta från den tiden.
Vi har nu tillsammans ägnat oss åt att med fakta ur dessa verk, framförallt Pubertet från 1978, finna de personer han beskriver i det dåtida Tungelsta och följa deras liv med mycket kortfattade fakta.
Många är mycket lätta att relatera, många blir tyvärr oidentifierade.

Möjligen kan dessa artiklar hjälpa oss att få fram ytterligare fakta, därför använder vi oss även av citat ur böckerna som inte vi kan hänföra men som ändå kanske relateras med läsarnas hjälp.

 

051Bok PubertetPubertet, kapitel XXXI

Bössköpet på Håxtorp

Efter skogvaktarfamiljens inflyttning i vårt grannskap insåg jag att jag själv måste ha ett skjutvapen då jag gav mig in i “min” vildmark. Vid ett av de forna infartsleden till skogen bodde en gammal smed. I hela sitt liv hade han bredvid det andra smidet brukat laga vapen och samlat på bös­sor.

Det var gevär av alla sorter som han ettdera köpt sig till på auktioner eller också sådana som ägarna velat att han skulle laga åt dem men som inte lösts ut…..

Jag gick över till Håxtorpsgubben en vårkväll och bad om att få köpa ett av de gamla gevären, om jag mäktade det för prisets skull.

— Mina bössor är inte till säljs.

Jag stod ändå kvar vid dörrn.

— En enkel, billig?

— Nu är vi i maj, sa han. Allt vilt är förbjudet. Morkullorna är förstås lovliga men då får man allt vara en bra god skytt?

— Jag behöver.

Vi såg bägge upp mot takbjälkarna där vapnen hängde i sina slitna lä­derremmar under sotad ås. Det märktes klart att han inte ville avvara en enda.

0000154

 

Det är troligt att man här menar Håkanstorp, (ibland Håkstorp). Där bodde en smed som var i sjuttioårsåldern när Ivar köpte sin bössa. Han hette Anders Pet(t)er Andersson, född 1834 i Vena, Kalmar län, (död 1917.) Hustrun hette Anna Sofia Karlsson född i  Ösmo 1832 (död 1919) och de har dottern Selma Maria född 1865 och sonen Karl Arvid född 1873. Under de sista åren stod Anders Petter folkbokförd som småbrukare.

Fortsätt läsa

« Äldre inlägg

© 2024 haninge.org

Tema av Anders NorenUpp ↑