6076183784_de0e2bf647_o

Detta fantastisk hus finns i dag på det gamla torpet Djupdalens marker söder om Haningeleden i NV Jordbro

Fastigheten tillhör idag (2015) Haninge kommun och är privatägd. Ligger väl dold och svårtillgänglig uppe i skogen mot Huddingegränsen.
Den har tidigare tillhört Huddinge och har en intressant historia.

Denna har beskrivits av Gunnel Jacobsen och Birgit Karlsson, Huddinge Hembygdsförening samt Bo Stjernström i en artikel införd i Glimtar 1, 2014.

Läs om översten Otto Julius Hagelstam på Lissma, uppfinnaren Baltzar von Platen och den världsberömde arkitekten Ralf Erskine.

4247699344_9ca6dffe0c_o (1)

B3629_hbErskine_ladan_1945b

 

 

 

 

LÄS MERA!

Läs den intressanta historien om Djupdalen