För oss lite äldre Västerhaningebor är namnet Sandra Hägerstrand väl känt. Hon var gift med kyrkvaktmästaren Viktor och bodde på Klockargatan med döttrarna Raina och Giggi.

Sandra red

Sandra Hägerstrand född Jansson, 1907-1998.

I Gillets ny utkomna bok om tvättandet i Haninge under 1900-talet berättar hon i en intervju från 1981 om sin ungdom på föräldratorpet Skärsvik i Jordbroskogen.
Intervju är gjord av Sigbritt Olsson och redigerad till text av Anita Stjernström.

Sandra föddes 1904. Föräldrar var Oskar och Sofia Jansson. Familjen (mor, far och sju barn) flyttade i mars 1920 i snöyra med häst och vagn och sina husdjur bakefter från ett litet torp med tvätteri i Erstavik i Nacka till Skärsvik i Haninge.

Skärsvik var ett arrendetorp under Åby prästgård. Bostadshuset rymde ett rum och kök, men det fanns en byggnad ovanpå källaren (källarkammare) som vinterbonades och där flyttade Sandra och en syster in. Arrendet omfattade 20 tunnland jord, men det gick inte att livnära sig på jordbruk, bara för egen konsumtion. Det enda man fick pengar på var tvättandet. “Tvätta gjorde ju nästan varenda människa i Västerhaninge” säger Sandra i intervjun.

2783262139_d57533b09c_o (3)

Skärsvik, torp under Åby, huset borta sedan länge.

Man fick inte avverka träd för eget bruk, men det kom en skogvaktare och såg ut vilka träd de kunde få ta till ved att elda med. Sandra gick sitt sista skolår, åk 6, i Västerhaninge kyrkskola. Hon tog en genväg över åkrarna, även genom snön på vintern. “De va bara te å gå de, hemifrån kvart över sju för att vara i skolan klockan åtta”. Hon läste läxor medan hon hjälpte till hemma.

Karta

Ekonomiska kartan från 1951

Sandra gick och läste för David Froste på Tingshuset och i Kaplansgården. Skärsvik låg mycket ensligt till, i skogen en bra bit söder om Dåntorpsvägen. Körvägen (nästan borta) gick över Jordbro, förbi området där Åhléns centrallager byggdes.  Det fanns flera byggnader: vedbod, garage och ett skjul där man förvarade tvättsäckar. Man hade köpt en Fordbil för att köra tvätten till och från Stockholm. Familjen hade tvättat redan tidigare, och i Skärsvik var nu den gamla, låga och mycket primitiva tvättstugan ersatts med en bättre med högt i tak och cementerat golv. Man hade grävda brunnar och pump och från en bäck i åkerkanten kunde man också dämma upp dammar med vatten att skölja i. Stötlådan (eller tvättvaggan) skötte Sandra sen hon var 11 år.

Hon beskriver en stötlåda med järnbeslag på lådan som löpte i en räls på underredet. Den drevs aldrig av motor. Alla fick hjälpa till med allt och man fick anpassa arbetet efter olika omständigheter. Och allt jobb var tungt och tvätten tog nästan all tid, från tidig morgon till sen kväll.

1926 dog fadern. En dräng (som också skulle rymmas i stugan) anställdes när äldsta brodern flyttade. Men människor var bussiga, det var “ordning på torpet”. Den närmaste grannen var Ridddartorp. Nöjen var logdansen i Nytorp och ibland på Skärsvik.

Tvätten kom från fasta kunder och fler kunder fick man genom rekommendation. Många var officerare – “militärfolk”, men även andra t.ex. en läkare. Man fick betalt kilovis, 30 öre/kg – kanske 45 öre mot slutet. Det var den smutsiga torra tvätten som vägdes.  I säckarna fanns för varje tvätt notor med vad säcken innehöll.
Efter faderns död och storebrors flytt upplevde Sandra att hon fick ta det tyngsta ansvaret för tvätteriet.“Det fanns ingen tid över till något annat än arbete, man satt och sov” säger Sandra.

År 1930 flyttade Sandra hemifrån – vart och hur det gick med tvätteriet framgår inte av intervjun. Hon orkade inte längre. Sandra låter fortfarande trött 50 år senare!

Skärsvik tvättstuga

Detta är den vad som finns kvar av den lite speciella tvättstugan i Skärsvik, Övervåningen användes som torklada. Foto från 2014, Sune Nilsson.

Detta är ett utdrag ur Haningegillets bok “Så tvättade vi Haninge” av Rune Karlsson och Anita Stjernström. Boken är under distribution till alla medlemmar.

Boken 1
Den finns nu att köpa på Akademibokhandeln i Haninge Centrum och Klackenbergs Bokhandel på Port 73. Priset är 150:-.

Finns också hos Hemslöjdsföreningen på Klockargården i Västerhaninge.
Öppet: onsd. – fred. kl. 11 – 16, lördag 11 – 15, andra dagar om skylten står ute…

Vill du ha den hem i brevlådan sätter du in 199:- på Gillets plusgiro 29 30 47-7.
Notera “Beställning av Tvätteriboken” och glöm inte namn och postadress,