Uffe

Ribby 2:47 på senare år, t.v. Gränsvägen, i bakgrunden skymtar HSB-byggnationen. Fastigheten hade under många år sin utfart mot Nynäsvägen.

Denna villa på nuvarande Gränsvägen 2 b byggdes av sönerna till lantbrukaren  Erik Gustav Eriksson i Ribby 2  efter dennes konkurs.

Han gjorde konkurs 1924 och måste gå ifrån gården. De äldsta sönerna Gustaf och Erik, som båda antagit efternamnet Riby, hjälpte föräldrarna att köpa en tomt av Hem på Landet – Ribby 2:47 – och bygga en villa. Här drev Eriks hustru Gerda ett mindre tvätteri för sin och makens försörjning och sonen Erik hade ett garage och filial till sitt åkeri på Södermalm.

tvätt

Tvättstugan, flickan cyklar på nuvarande Gränsvägen, i bakgrunden Nynäsvägen.

Gerda hade hjälp av Mina Karlsson-Lundberg, som var hushållerska hos Karl Blomquist på Kaplansgården.

Som hyresgäster fanns här några av Erik Ribys chaufförer, Gösta ”Pricken” Eriksson med hustrun Karin och David Andersson med hustrun Agnes.

Gerda Eriksson avlider 1964, änka sedan 1940.

Fastigheten såldes 1964 till AB Linjebuss, blir på 70-talet delad och privatägd,

Riby

Erik Eriksson-Riby

Pricken

Gösta “Pricken” Eriksson