År 1904 försöker man bilda en fackförening för jordbruksarbetare i våra trakter!

En “P Hansson” från Torsholm i Gubbängen försökte kalla intresserade till ett offentligt möte i Johanneslund i Västerhaninge.

Kraven för ett sådant arrangemang var att det skulle anmälas till Länsstyrelsen och här nedan ser vi denna anmälan som vidarebefordrats till kronolänsman Hjalmar Fahlborg på Mulsta.

Ansökan om att ordna ett offentligt möte för ortens jordbruksarbetare för att bilda jordbruksarbetarförening.

Handlingen kopierad av Anders Numan, Haningegillet.

Lokalen för mötet är lägenheten Johanneslund på Åby Prästgårds marker (platsen för seniorboendet efter nuvarande Tungelstavägen).

Där bodde arbetaren Erik August Haglund, f 1846, troligen arbetar han på Åby åt prosten Atle Fahlborg, han kommer från Skogs-Ekeby via Stav och Välsta.

Enligt församlingsboken ägde han själva huset och kunde därför lämna sitt tillstånd till mötet.

Hans agerande verkade inte påverka hans vidare liv, han blir kvar på Johanneslund till sin död 1920.

Hur man lyckades med värvning av medlemmar är oklart, år 1907 bildades dock en distriktsförening under namnet Lantarbetareförbundet.