Swedbank är en av stora affärsbankerna i landet. Den bildades genom en sammanslagning av olika  lokala sparbanker och de kooperativa jordbrukskassorna och fick 1997 namnet Föreningssparbanken och nio år senare blev det Swedbank.

Vad har då Tungelsta med detta att göra?

Jo, i oktober 1915 bildades landets första jordbrukskassa här, i Västra Skolan!
Av 16 lokala småbrukare och trädgårdsmästare. Samt en direktör!
Det officiella namnet blev Västerhaninge Sockens Jordbrukskassa!

Västra 2

Västra Skolan

Första styrelsen bestod av sex personer. Ordförande blev direktören i tomtbolaget Hem på Landet, Carl Alm, vice ordförande lantbrukaren O Abrahamsson på Haga. Till ledamöter utsågs Konrad Eriksson, Skyttorp, Karl Fredrik Österberg, Skogstorp och Erik Gustaf Johansson på Blomhill.

alm

Jordbrukskassans första ordföranden Carl Alm.

Som kassör “städslades” folkhögskoleläraren Robert Wennberg som skötte rörelsen från sin bostad.

Ur några tidiga  protokoll:

Styrelsens första lånesammanträde hölls den 18 december 1916 då två växellån på 300 respektive 100 kr beviljades. Följande dag godkändes lånen av centralkassan under dess lånenummer 1 och 2.

15 januari 1917
§ 5: Beviljades ett växellån stort kr 200 för brädfodring av ladugården. Som säkerhet ställdes en ko.

31 mars 1917
§ 6: Beslöts att pantsatt djur skall vara försäkrat.

§ 7: Kassan skall hållas öppen första måndagen i varje månad 6-7 em eller om denna infaller på helgdag, första därpå kommande söckendag.

§ 8: Föreningen beslöt enhälligt ändra § 15 i stadgarna till: xxxx, dock är låntagare pliktig att för erhållande av lån ställa godkänd säkerhet, om styrelsen så fordrar”.

§ 9: Vidare beslöts att stryka sista momentet i stadgarnas § 24 dvs: Styrelseledamöter och suppleanter åtnjuta icke någon ersättning för sitt arbete. Avslogs på extra stämma 6 maj 1917 §2.

Landets jordbrukskassor gick sedan genom åren samman och antog namnet Föreningsbanken på 70-talet, kassan i Västerhaninge var då en del av Mälarprovinsernas Föreningsbank.

Under 1980-talet blev åter en tungelstabo centralgestalt i den dåvarande banken, trädgårdsmästaren Bengt Eriksson på Graneberg var styrelseordförande från 1981 i Mälarprovinsernas Föreningsbank.

År 1985 firades 70-årsjubileum i Västra Skolan med besök bl.a. av f.d. industriministern Nils G Åsling.
Ett antal tidiga förtroendemän var naturligtvis inbjudna, här är några på en bild från Dagens Nyheter.

Bank bild

Karta