Det saknade tornet på Tornberget

1255

På denna bild ur Gillets arkiv skymtar ett av tornen i bakgrunden. Det är läraren och hembygdsforskaren Börje Larsson som tagit bilden vid ett besök med sin klass 1967.

Tornberget, Södertörns högsta punkt med 111 m.ö.h., ligger i västra delen av vår kommun uppe i Hanveden.

När inlandsisen försvann var det det första landmärket som dök upp i trakterna och den lilla sjön intill är en rest av ishavet.
Trakterna runt berget har varit ”befolkade” sedan stenåldern.

I betydligt modernare tid är Tornberget en välbesökt plats för att skåda över milsvidda skogar och kringliggande bebyggelse,

I min barndom på 50-talet fanns två utkikstorn på platån, ett ”civilt” rangligt trätorn som man kom upp i med visst besvär samt ett militärtorn som byggdes för flygspaning under kriget. Båda dessa torn revs av säkerhetsskäl på 1980-talet.

Den uppväxande skogen och avsaknaden av torn gjorde att Tornberget miste en del av sin dragningskraft för att uppleva vackra vyer men naturligtvis besöktes det av vandrare och entusiaster.

Sedan 2010 är området ett naturreservat och vid invigningen lovade Haninge Kommun att ett nytt torn skulle byggas. Man valde att försöka få finansiering via privata sponsorer som kunde ”köpa” ett trappsteg men intresset var för litet och det hela dog ut.

Enligt tidningen MittiHaninge är det nu aktuellt att bygga tornet i helfinansierad kommunal regi. Kommunens Dennis Fast säger till tidningen:

…vi har en förhoppning om att kunna lämna ut projektet på upphandling nu. Jag sticker ut hakan, och säger att förhoppningen är att vi ska kunna bygga utkikstornet innan nästa vinter kommit….

Tornet kommer att bli tio meter högt och beräknas kosta runt miljonen. Bedömare påstår att man ska kunna se Södermalms Kyrktorn!

Den som lever får se!

Tornb karta