Östen Rasmusson

112Rasmus svart8

Kyrkoherde Östen Rasmusson

Östen Rasmusson efterträdde år 1965 Åke V. Ström som varit kyrkoherde sedan 1945. Han var i de flesta sammanhang den gamla prästens raka motsats och blev omåttligt populär inte minst bland socknens yngre.

Han hade tidigare tjänstgjort i församlingen som pastorsadjunkt under åren 1950-1956,

Han var den siste kyrkoherden som bodde på den vackra prästgården Solberga men flyttade 1978 till Handen. Kyrkan ansåg sig inte ha råd att anpassa den gamla slitna byggnaden till modern tid utan den såldes. Den ägs idag av artisten Björn Skifs.

Östen var född 1923 i Stockholm, son till Ture och Betty Rasmusson. Han tog sin kandidat examen i Uppsala 1948.
Han tjänstgjorde som adjunkt i Boo, Österhaninge, Österåker, Östra Ryd samt som Scoutsekreterare i  Diakonistyrelsen innan han 1963 kom till Österhaninge som komminister och två år senare kyrkoherde.

Han gifte sig 1947 med Anna-Greta  och de fick fem söner och en dotter mellan åren 1948-62.

Rasmussons

Anna-Greta och Östen Rasmusson

Han slutade sin tjänst i Österhaninge 1979 och avled 1984.

Flyg Torsten

I bildens nederkant finns arrendatorsbostaden på Solberga. överst ser vi Prästgården med två gårdshus. Flygfoto: Thorsten Nilsson