1

Bjelkestorp, ibland Bjelkenstorp, BT No 17

HHG_3000

Bjelkestorp i vinterskrud

Detta båtsmanstorp ligger efter vägen mot Vädersjö och tillhörde under sin aktiva tid Skogs Ekeby rote. Märkligt nog var två av rotehemmanen belägna i grannsocknen Österhaninge, nämligen Kalvsvik och Åbrunna, de övriga två var Ålsta och Vreten.

Det finns uppgifter om att Bjelkestorp också kallades “Komötet”. Det finns dessutom i husförhörslängderna en notering om att det fanns en “Åhlsta Båtsmansstuga” redan i början av 1700-talet, under perioden 1712-1729, vilket kan vara samma ställe.

Bjelkenstorp  finns med i kyrkoböckerna från 1841.
År 1842 kommer från Stockholm den 26-årige båtsmannen Gustaf Bjelke hit, kallas då Komötet, som inhyst i stugan finns änkan Johanna Sjögren som då flyttar till Tuntorp.
Mellan 1850-51 förs här även muraren Karl Johan Malmberg med familj och från 1852 inhysingen Anders Olofsson med hustru och fyra barn.
Den ogifte båtsmannen får 1861  en ny familj i stugan, arbetskarlen Johan Wahlström. De flyttar till Huddinge 1865 och in flyttar Karl Olof och Anna Brita Sandberg som här får sonen Karl Otto år 1866 och som året efter flyttar in till Skogs Ekeby.
Därefter under några år arbetaren Karl Erik Karlsson med hustru och två söner som ersätts av Lars Olof Olofsson med hustru och son.

År 1874 avlider förste båtsmannen Bjelke, som levt ogift under åren på torpet, och ersätts av Karl Gustaf Widlund-Bjelke, född 1849, med hustrun Charlotta Lindman. De kommer från Hurtigstorp i Österhaninge där mannen skrivs som skomakare. De får på båtsmanstorpet fem barn, Teodor 1875, Anna Lovisa 1877,  Wilhelmina Charlotta 1880 som avlider fyra år gammal, Karl Wilhelm 1885 och Agnes Wilhelmina år 1891.

Familjen tar 1886 även nyfödda barnhusbarnet 1173, Karl Hugo Andersson. Sonen Teodor flyttar 1890 som drängpojke till Ormsta och fyra år senare flyttar dottern Anna Lovisa till Värmdö.

Den 18 oktober 1904 får båtsmannen Widlund-Bjelke avsked och blir därmed troligen den siste båtsmannen i socknen. De bor kvar på torpet men maken avlider 1906 och tre år senare flyttar resten av familjen till Skogs Ekeby och noteras som inhysingar.

År 1909 kommer smeden Erik Eriksson, född 1859, från Brännkyrka med hustru och en stor barnaskara,  sex söner och fyra döttrar. Prästen skriver “äger”, gäller troligen bara huset. De blir kvar till 1918 då de flyttar till Nynäshamn.

storfamilj

Storfamiljen i det lilla torpet, dessutom en av de ogifta döttrarnas son!

1919 kommer arbetaren Olof Rask, f 1862, från Hermansdal med hustru och två döttrar, döttrarna flyttar ut på 20-talet och han avlider 1935. Hustrun Märta Katarina flyttar till Ängsäter 1936 där hon skrivs som vaktmästare. Hon avlider 1952, då i Handen.

Bjelkestorp finns kvar i tillbyggt skick och är idag permanentbostad.

Karta51

Läs Harry Runqvists artikel om båtsmanstorpen