5073

Bild från Gillets arkiv 1972.

Torpet ligger efter vägen upp mot Österbygden (Väsby-Mörby-Ösby) från Dalarövägen. Finns kvar än idag och kan skymtas i den glesa tallskogen väster om vägen. Ligger på Sandemars marker inom det inhägnade viltområdet.
Tillhörde Östra Roten och rotehemman var Ösby, Valsta och Småhamra.

Det finns med i husförhörslängden 1746-1769, det är då den förste båtsmannen skrivs här och ger torpet ett av dess namn, Jöns Mörberg, 47 år gammal. Han bor här med hustru, svärmor och två döttrar.
Jag kan inte finna Jöns` födelsedata, kanske kom han från någon av Mörbygårdarna?

2an

De kommande åren är otydligt noterade men 1774 kommer en “ny” Mörberg, med förnamnet Peter, född 1744, med hustru och barn.

Det är i HFL 1780-85 som det märkliga namnet Trumpa noteras första gången, här i obestämd form, senare i bestämd. Försök att härleda detta namn pekar på två olika musikinstrument, trumma och trumpet, i sammanhanget svårförklarligt. Kanske var någon av de tidiga Mörbergarna trumslagare eller trumpetare?

trumpa2
Peter Mörberg avlider 1795 och ersätts av Anders Pärsson-Mörberg, född 1765, som kommer med sin hustru från Vretaberg. Han avlider 1808 och nu kommer ungkarlen Anders Ersson-Mörberg som blir kvar i sex år.
Nästa Mörberg blir Jan Peter, född 1794, som kommer från Brännkyrka, han gifter sig 1824 med Hedvig Andersdotter, piga på Mörby. De får två barn men hustrun dör redan 1827 och Jan Peter gifter om sig 1833 med änkan Anna Brita Öman från Tyresö. Även andra hustrun avlider, oklart när, men Jan Peter blir kvar i tjänst  till 1852, alltså i hela 38 år då han får “corporals avsked”. Han bor kvar och avlider 1858.
Under hans tid på Trumpan bor här från och till ett stort antal inhysingar och utfattiga.

Nu kommer från Stockholm Carl Johan Wennström-Mörberg, ensamstående, född 1828. Han gifter sig 1857 med Anna Sofia Åkerblom från från Södertälje, de får sju barn. Han varnas för “oredlighet i tjänstgöring” 1857 men blir kvar i tjänst till 1872.
Han bor kvar med hustrun på torpet ända till år 1900 då båda flyttar till fattighuset, där de avlider.

År 1896 kommer arbetaren Johan Ludvig Åkerblom med sin familj till Trumpan från Vaxnäs, de stannar till 1898 då de flyttar till Dalarö.

Torpet står tomt till 1905, då kommer arbetaren Otto Wilhelm Holm med hustru och son från Stenkulla på Väsby men flyttar efter tre år till Vaxnäs och in flyttar då 23-årige skogsarbetaren Johan Wilhelm Björk som varit dräng på Väsby några år, under de kommande åren flyttar ett antal skogsarbetare ut och in i det gamla torpet, bl.a.. ungkarlen Erik Gustaf Jansson som kommer från Tyresö 1912 och blir kvar under många år, han avlider på Sandemar1955, dock oklart om han hela tiden bor i det gamla båtsmanstorpet.

Båtsmansstugan reparerades på 1980-talet och blev fritidshus. Det hyrdes under många år av DN:s naturredaktör Bengt Henrysson som skrev många artiklar om trakten och lite om torpet.

Läs Harry Runqvists artikel om båtsmanstorpen

Karta

Här ser vi Trumpan på Häradskartan från 1905.