Förhoppningsfulla Västerhaningeungdomar på 50-talet

Royne

Det här klassfotot har jag fått av Royne Wattenström, till Norrland utvandrad västerhaningebo.

Kan vi reda ut årtalet?  Troligen 1955-56! Och skolan? Kyrkskolan/Åbyskolan? Läraren är Birgit Engström-Linder.

Fyll på med namn antingen via FB-kommentar eller kommentar under denna artikel.
Du kan också maila:  nils.sune.nilsson@gmail.com

Kanske får vi en komplett namnlista!

 

1
2   Yrjö Hirvinen (?)
3
4     Gigi Hägerstrand
5
6
7    Lennart Lanz
8
9     Bengt Börjesson
10
11 Margareta Holm (?)
12 Yvonne Nilsson
13 Royne Wattenström
14 Roger Karlsson
15 Kurre Karlsson
16 Rolf Porsborn
17
18 Svante Carlsson
19
20 Kjell Wedin