Ur Gillets årsbok “Så tvättade vi i Haninge”

Intervju gjord  av Rune Karlsson och Anita Stjernström 2014 med sonen Bosse Larsson på Välsta Vret, känd från bl.a. TV-programmen Nygammalt, Dans kring granen och Allsång på Skansen.
Han hade fyllt 80 år fyra dagar före intervjun. Han avled året efter.

43 Bosse L. intervju 3

Författarna besöker Bosse Larsson på Välstavret

Så här berättar Bosse:

Boss”Min farfar kom från Grödinge och köpte 1897 Välstavret av ägaren Olsson. Troligen fanns det då någon form av enklare tvättstuga, den som användes fram till 1940-talet, då den revs och en modernare välutrustad tvättanläggning uppfördes. Då hade fastigheten fått elanslutning och mina föräldrar, Lars Einar och Karin Ingeborg Lovisa Larsson, hade tagit över verksamheten och bedrev ”stadstvätt”. I området låg ett flertal tvätterier, t.ex. grannarna Björkman och Berg, Sven-Olof Hallberg i Nedersta, bröderna Herman och Edvin Lundkvist (från 1930 var sitt tvätteri) i Rosenhill.
Varför farfar lämnade Grödinge och slog sig ner här vet jag inte. Han var även smed och jordbrukare. Farmor kom från Kampkärr. De byggde de röda ekonomibyggnaderna och 1905 det gröna huset som nu finns kvar och i det bor nu en av våra döttrar.

Tvättstugan är idag ombyggd till stall, men torkladan, som var ihopbyggd med den, är borta. Det finns inget naturligt vattendrag där, men vattentillgången i de två grävda brunnarna har alltid varit extremt god, även under heta, torra perioder.
Brand utbröt en gång i varmtorken, men släcktes snabbt utan större skador. Men tvätten blev tyvärr rökskadad, och genom det orsakades en förlust. Man eldade enbart med ved, fastigheten har gott om skog.  Pappa drev länge tvättvaggan och centrifugen med hjälp av en tändkulemotor och drivremmar, som ibland gick av och kunde vara farliga. Allt blev enklare då man 1939 fick elektricitet indragen. Man tvättade i Kellys tvättmedel, som köptes på Tjärhovsgatan i stora tunnor. För blekning och fläckar användes Perbosin. En stor våg fanns för invägning av tvätt. Tvätten lämnades bort till mangling i närområdet

Pappa hade fått viss utbildning och titeln Tvättmästare. Han och mamma svarade för tvätteriet, ibland med tillfällig hjälp utifrån och senare med hjälp av oss barn  (för min del från ca 10 år).

Sune Tvätt Välsta Vret, Sandra Hägerstrand och Karin Larsson

 

Här en bild från tvättstugan på Välsta Vret.

T. v Sandra Hägerstrand och bredvid Bosses mor Karin Larsson.

 

 

Hembiträden, pigor och dräng skötte hushållet, barn- och djurpassning. Kunder fick man på rekommendation, och eftersom telefon hade installerats redan på 1910-talet var det lätt att ha kundkontakt.
Kunderna fanns på Södermalm, Östermalm (jag minns bl.a. hjärtkirurgen Clarence Crafoord) och Djurgården (bl.a. professor Erixon i Villa Lusthusporten), men även kunder i Äppelviken och Bromma.
Tvättarna fick förstås använda köksingången utan hiss, och de stora plywoodlådorna med manglad tvätt var tunga och svåra att bära, men pappa balanserade dem på axeln. Som ung vuxen hjälpte jag till med leveranserna. Oftast tog hembiträdet emot, men det hände även att Frun själv kom och hälsade.
De var som regel väldigt vänliga och generösa. Jag minns repliken: ”Har Larsson ätit lunch?”. En ”Fru” brukade alltid lyfta på skyddsduken, stoppa ned näsan i lådan och andas in den härliga lantluften!
Farfar körde till stan med häst och vagn. Från 1930-talet körde pappa egen och andras stadstvätt med sin Opel. Han hade även en Fargo mod. -36 och en Buick, alla med flak med täckning. Med en sådan kunde hela familjen resa på semester, och när jag blev äldre kunde jag köra kompisarna till dans- eller sportevenemang. Under kriget installerade pappa ett gengasaggregat, och eftersom han var en av få som hade det kunde han även serva andra tvättare.
Tvätteriet var igång till mitten av 1960-talet.

Bosses farfar, Lars Erik Larsson, kom till Välstavret, Välsta 1:4 år 1897 med hustrun Emilia Augusta Pettersson från Kampkärr, hustruns föräldrahem.
De hade sonen Erik Axel Edvin född 1892 och fick ytterligare en son, Bosses far Lars Einar, år 1903,
Lars Erik dör 1934, då änkling sedan 1928.

Einar gifter sig 1930 med Karin Pettersson och tar över, Bosse föds 1934 och systern Gunnel 1936.

Jordbruket på Välstavret arrenderas ut 1938 till Lambert Andersson och makarna Larsson satsar helt på tvättverksamheten.

Makarna Larsson avlider mer kort mellanrum 1980.

Välstavret karta

Även grannarna på Ellertsberg och Elinslund tvättade.

Läs om familjen Berg på Elinslund.