1

Stenkulla, handelslägenhet i Fors

11314287_522a09a0fc_o

Källargrunden på Stenkulla i Fors. Foto Stefan Jansson.

Stenkulla Nr 1, Fors 3:8,  avsöndrades från Fors 3:3 år 1875. Det var bonden Per Magnusson som sålde fastigheten “innehållande två byggnader” till handlaren Hampus Engstrand. Enl. husförhörslängden har han kommit från Hilleshög redan 1873, troligen har han då varit hyresgäst hos Magnusson eller kanske arrendator av handelsboden.

Denna fastighet har sedan varit affär fram till 1919 då handlanden Gustaf Adolf Carlsson säljer den till Helge A:son Johnson på Berga.
Här har funnits ett stort antal handlare genom åren, bl. a. Karl Leonard Lundqvist, Erik Viktor Linnander och Svante Vitus Carlsson.

Vi har inte funnit någon bilddokumentation på denna del av Fors, det är oklart hur byggnaderna såg ut.

I uppgifter på lite senare år sägs att Svante Vitus “flyttade en byggnad” till Ålsta i Tungelsta i början på 1900-talet och att det skulle vara fastigheten Ålstalund, dvs den nuvarande pizzerian mitt emot stationen.

Det finns inget som styrker detta påstående, det är också ett faktum att det finns handlare kvar på Stenkulla i Fors i nästan 20 år till och att dessutom ett stort antal boende skrivs där.

Vid uppmätning av de kvarvarande grunderna i Fors finns inga direkta relationer mellan dessa och huset i Tungelsta.

Ålstalund

Ålstalund i Tungelsta, numera pizzeria. I bakgrunden t.h. Skogshyddan. Bilden från omkring 1905.

Har vi någon läsare som kan hjälpa oss med fakta i sammanhanget?

2866578413_663b1a4f6d_o

Interiörbilder från källaren på Stenkulla

2866577741_c35b7ecbfe_o

 

Stenkulla Karta