Detta är ett utdrag ur en längre artikel om Berga Slott som finns på haninge.org,
Vill du läsa hela den artikeln finns den här.

Helge porträttSlottsherren på Berga, generalkonsuln, hovjägmästaren Helge Ax:son Johnson beslöt redan på 30-talet att låta bygga ett Minneshus över sig själv och sina föräldrar.

Man kan undra hur han kom fram till detta beslut, kanske insåg han omöjligheten att behålla slottet inom familjen i framtiden. Han hade ju inga egna arvingar och förhållandet till bröderna och deras familjer var nog inte det bästa.
Han lät stycka av ett mindre område väster om slottet som fritogs från fastigheten och började bygga detta hus i slutet på 30-talet. Han använde samma tegel som i slottet och en liknande byggnadsstil. Huset blev inte klart under hans livstid men med stöd av anteckningar och viljeyttringar stod det klart år 1944 för invigning.

Minneshuset består av fyra rum med olika tema.
huset

2756578312_f70cea142b_b

Direkt innanför den pampiga entrén ligger jaktsalen med troféer från framförallt dovhjort, vapenskåp och välorganiserad dokumentation över genomförda jakter på Berga. På hedersplats hänger en bild av Gustaf V i jaktmundering. Det var här man samlades inför jakterna och passen fördelades.

Till höger ligger ”Moderns Rum”, en kopia av Annie Ax:son Johnsons rum på Hovslagargatan, med syskrin, stickningar och handväska i hörnet. Dessutom har man flyttat ut kakelugnen från stadsvåningen som ren dekoration. Helge var mycket fäst vid modern, som f.ö. var dotter till en tysk sjökapten, och det var hon som fick hedersuppdraget att lägga grundstenen till slottet 1913.

Helges farTill vänster finns Helges eget rum, dominerat av ett jätteporträtt av fadern Axel, med skrivplats och chiffonjé samt en byrå med samtliga donationsbrev i god ordning. Här finns också hans egen samling av tidningsurklipp.

2755756009_a89760766b_o

 

 

 

Rakt innanför jaktsalen ligger Minnesrummet eller ”Koret” som vissa säger. Framför en belyst vägg finns en byst av slottsherren själv med ett par enorma elefantbetar på var sida, på motstående vägg två stora porträtt med samma motiv, ett av Anders Zorn och det andra av Mas-Olle. Här finns också en av Europas största samlingar av Buddabilder och en vacker silversamling. Även här lyser konsulns intresse för kungligheter igenom och ett porträttgalleri pryder ett sideboard.

2756582456_22993e161d_oHela huset andas naturligtvis nostalgi, jag har svårt att bedöma om det är smakligt eller inte. Det tyder på en viss självsäkerhet att planera och bygga ett minnesmärke över sig själv. Hovjägmästaren Helge Ax:son Johnson har onekligen genom sitt minneshus bevarat stora delar av sitt liv och leverne för framtiden och dessutom givit en bild över dåtidens luxuösa liv tillsammans med kungligheter och annan nobless.
Heder åt den gode Helge!

2755762465_aa9a9426d7_o

 

Utanför Minneshuset finns en begravningsplats för hovjägmästarens jakthundar.

 

Fotnot:

På den tiden Kungl. Flottan huserade på Berga var det ganska enkelt att besöka Minneshuset men sedan Amf 1 kom dit är det betydligt svårare.
Bo och Anita Stjernström, som skrivit en bok om slottet och Minneshuset, har dock en viss kontakt med de ansvariga.
En av våra medlemmar, kapten Ulf Lundberg, numera pensionerad, var under sin aktiva tid ansvarig för Minnehuset.