Tungelsta skola

Vykort okänt årtal, Sam Larsson var handlare på Ålstalund.

I församlingsboken 1910-13 dyker för första gången denna skola upp i prästens register över skolhus i socknen tillsammans med de tidigare skolorna Norra, (kyrkskolan), Södra (Östnora), Västra, Berga och Hemfosa. Den kallas då naturligtvis “nya skolan”.
Bygget påbörjades under 1912 på Skogs-Ekebytomten Nr 77 som Västerhaninge församling fått som gåva av tomtbolaget Hem på landet, det företag som exploaterade stora marker i Tungelsta i början på förra seklet.

Här nedan lite om de första lärarna på skolan

Emil Cederlöf 2

Emil Cederlöf

I februari 1913 flyttar första läraren in skolan, det är småskolelärarinnan Agnes Höglund som tjänstgjort i Hemfosa skola från 1910. Hon var född 1889 i Grangärde i Dalarna.
Ett halvår senare kommer nästa lärare, det är den 25-årige ungkarlen Emil Cederlöf som kommer från Tumbo i Sörmland.

Tycke uppstod och på midsommaraftonen 1916 gifter sig Emil och Agnes. De får 1917 en son som avlider i späd ålder och året efter dottern Siv Kerstin Solvig.

Emil Cederlöf blir kvar i samhället under hela livet, han blir en aktad man, bl.a. ordförande i kommunal- och hälsovårdsnämnden. Han avlider 1958 och hustrun 1972 i Jönköping.

 

 

 

Ragnhild Andersson ung

Ragnhild Roos-Andersson.

 

År 1916 kommer som lärare 26-åriga Ragnhild Roos som senare, 1919, gifter sig med lantbrukaren Allan Andersson, blivande riksdagsman, och flyttar till Tungelstavret. Ragnhild blir under åren också kommunalpolitiker med stort socialt engagemang. Hon avlider 1984 som änka under 18 år.

Ragnhild Andersson fick i sin roll som lärare bära den föga smickrande benämningen “Stålkvasten”, troligen påhittat av dåtida lustigkurrar som inte uppskattade hennes krav i undervisningen.

År 1920 kommer från Stigtomta folkskollärarinnan Judith Boholm född 1889, hon avlider som ogift i Västerhaninge 1971.

 

 

Fotnot:

I Tungelsta “Nya gamla skola” finns numera en friskola, Rodret, som drivs av ett föräldrakooperativ, här ett utdrag från deras hemsida,

RodretPå en stor, lummig tomt mitt i Tungelsta ligger Rodrets friskola. Vår skolbyggnad är över 100 år och både skolan och skolgården är en unik oas, med äppelträd, trädgårdsland och massor av plats för lek och lärande.

Hos oss går cirka 70–80 barn från förskoleålder upp till och med tredje klass. De flesta barn går från förskolan till skolan under samma tak – en möjlighet som ger både barn och föräldrar trygghet och kontinuitet. Storleken på skolan gör att alla barn är bekanta med varandra och alla pedagoger känner alla barn. Det gör Rodret till en trygg miljö!

Våra pedagoger är verkligen engagerade och de lyckas få barnen att bli det – därför blir eleverna som går här intresserade och vill lära sig. På Rodret råder ett nyfiket klimat! Att våra barn lär sig bra visar sig gång på gång i utvärderingar.

Att ha tillräckligt många pedagoger är en viktig del och vi prioriterar personaltäthet. Därför finns här vuxna som ser, hör och har tid att lyssna. Detta är en förutsättning för att alla barn ska bli sedda och få växa på sina villkor. I en verksamhet som Rodret syns, hörs och får alla barn ta plats. Här hittar vi sätt för alla att vara med och för alla att lära.

Hos oss är vägen mellan förälder och pedagog kort: Frågor eller funderingar kan ofta få svar på en gång. Det finns alltid tid och alltid någon att prata med.

Rodret är en friskola som drivs som föräldrakooperativ. Alla deltar aktivt i till exempel städning och skötsel av lokaler och skolgård. Att vi träffas och jobbar tillsammans gör mycket för stämningen och andan på skolan. Förutom en välskött och omtyckt skola som alla månar om får vi en stark gemenskap och visar barnen att vi sammarbetar för att nå resultat.