Henry Hall

Gillets Henry Hall skrev denna kortartikel i Glimtar 2010 om ett ställe på Årsta som helt plötsligt försvann ur kyrkoböckerna år 1843. Ingen vet varför, kanske rasade stugan av ålderdom, kanske eldades den upp eller brann ned av vådeld?
Artikeln är lätt redigerad.

 

Det finns ett digert bokverk som i vissa stycken bjuder läsarna en mycket spännande läsning. Med lite god vilja kan man kalla det för en thriller. Bokverket, som är handskrivet, utkom med en volym ungefär vart femte år, alltsedan 1746 fram till och med 1895. Titeln är “Husförhörslängder för Österhaninge Socken uti Sotholms Härad”.
Från år 1900 döptes detta verk om till det mera vardagliga “Församlingsböcker”.

Häri döljer sig åtskilliga mysteri­er, mystiska försvinnanden, dödsfall m m.

Jag ska här ta upp ett av många fall som det skulle vara intressant om någon av läsarna kunde komma med tips om eller kanske rent av vet hur det förhåller sig med. Det gäller den försvunna ”Röda grinden”.

Under Årsta har det funnits flera f.d. torp, bl.a. Hammaren, Brinken och Gammelgården. I samband med forskandet kring Hammaren eller Hammarn, som det hette förr (även benäm­ningen Årstahammar förekommer) dyker plöts­ligt i början av 1780-talet ”Röda Grinden” upp.

I husförhörslängden för åren 1780-85 står på sidan 86 Hammaren. På samma sida står det längst ned på sidan ”ibm Grindstugan eller Röda Grinden”. Ibm är en förkortning av det latinska ordet ibidem och betyder på svenska därstädes eller på samma ställe. Här bor då rättaren Erik Pärssons hustrun Brita Andersdotter med tre barn.

Skärmklipp

Husförhörslängden för Österhaninge 1780-85, Södra roten, Årsta

I efterföljande husförhörslängder återfinns Hammarn och Röda Grinden eller Röda Grind­stugan, som den ibland också kallas, på skilda sidor, men alltid på sidorna intill varandra. Tid­vis bodde det i denna stuga ganska många per­soner, statdrängar, inhysingar m.fl.

Detta intima samröre mellan Hammaren och Röda Grinden håller i sig över sekelskiftet och i flera decennier in på 1800-talet. Men plöts­ligt, år 1843, försvinner Röda Grinden och om­nämns sedan inte över huvud taget i efterföl­jande husförhörslängder.

1843

Längden från 1840-45. Här framgår att änkan Cathrina Margareta Larsdotter bor här med sonen Anders Gustaf men att hon 1843 flyttar som inhyses till torpet Brink och sonen samma år till Kalvsvik. Därefter försvinner Röda Grinden ur längderna.

Har någon sett några spår efter Röda Grin­den, som vid försvinnandet var i 60-årsåldern? Var låg den? Hur såg den ut? Några färgstänk måste väl finnas. Gissningsvis var den röd.

Gösta NystroemIntressant i sammanhanget är att ”Röda Grinn” nämns i en bok av tonsättaren, förfat­taren och konstnären Gösta Nystroem. Han var son till organisten och skolläraren Carl Johan Nyström vid kyrkskolan i Österhaninge. Gösta föddes 1890 och upplevde sin barndom i Österhaninge tills familjen flyttade till Strängnäs. Orsaken till flytten var eldsvådan som bröt ut 1903 och ödelade hela skolbyggnaden och även klockstapeln vid Österhaninge kyrka. Den bok, där Röda Grinn finns omnämnd, heter ”Allt jag minns är lust och ljus”.

I kapitlet ”Noak” skriver han: ”Under skoltiden i Österhaninge hade jag en jämnårig vän, som vi kallade Noak. Varför vet jag inte. Han var liten och satt och stark som en björnunge. Han gick alltid barfota, ibland till och med på vintern.” De två pojkarna hade mycket för sig. De var oskiljaktiga, byggde lekstuga i en stor tall uppe vid klockstapeln, fiskade, paddlade kanot. En kringfarande cirkus gav dem idén att spela teater. De repeterade i lekstugan och hade föreställningar i en skolsal eller i Noaks mormors lada. Mormodern bjöd då på limpsmörgåsar. Jag citerar: ”Smöret smorde hon alltid på med tummen. Hon bodde i en backstuga nära Röda Grinn, där vi ofta höll till och till livets uppehälle tjänade femöriga och tvåöriga grindslantar.”

Vad backstugan hette, var den låg och var ”Röda Grinn” låg och vad Noaks mormor hette, framgår tyvärr inte i boken.

Alla större gods hade någon form av grindstuga såsom Häringe, Sanda, Sandemar och Vendelsö. Varför skulle inte Årsta ha haft det? Röda
Grinden måste ha varit grindstuga till Årsta och borde ha legat utmed tillfartsvägen före allén men efter fyrvägskorsningen där avtagsvägarna går mot Stadsberga och Beteby, och där låg Hammaren. Eftersom det i husförhörslängderna hela tiden omnämns Röda grindstugan och Hammaren intill varandra kan det antas att de i verkligheten också låg väldigt nära varandra.
Vid torpsektionens efterforskningar omkring Hammaren i början av 1980-talet hittades en husgrund i ett syrénbestånd ungefär halvvägs mellan landsvägen och Hammarens bostadshus. Kunde det ha varit grunden efter Röda Grindstugan, som försvann 1843?

Men en grind som kallades Röda Grinn fanns tydligen kvar längre än så, eftersom Gösta och Noak på 1890-talet förtjänade femöriga och tvåöriga grindslantar vid Röda Grinn.

IMG_0588

Uppmätt karta av Hammaren. Kan Röda Grind ha legat här?

Karta