Tegelbacken 1982

Tegelbacken 1982, bilden tillhör Britt Jansson


Tegelbacken  är ett av många torp under Häringe. Finns i husförhörslängderna sedan 1850-talet. Sammanblandas ofta med det betydligt äldre Tegelhagen som låg nere vid vattnet vid Betesholmen.
En notering från 1730, “krogen med tegeldrängarna” kan ev. kopplas till detta ställe men det kan kanske vara en sammanblandning med Häringekrogen.

Vi börjar här med Tegelbacken:

År 1859 kom statdrängen på Häringe, 35 årige Axel Fredrik Halling, hit som torpare med sex år yngre hustrun Augusta Jansson, De hade sonen Karl August född 1853 och dottern Gustava Wilhelmina född 1858, båda födda på Häringe. Här på torpet får de ytterligare två döttrar.
Familjen flyttar 1872 till granntorpet Ryttartorp.

Ny torpare, från Ösmo, blir då Anders Petter Jonsson, född 1846 i Sorunda och den ett år yngre hustrun Anna Maria Larsson. De får 1874 dottern Maria Lovisa, sönerna Oskar Teodor 1876 och Johan August två år senare samt döttrarna Anna Franzina 1880 och Emma Kristina 1883 som dock avlider fem år gammal.  Ytterligare en dotter föds här 1886, Klara Alexandra och slutligen sonen Viktor Wilhelm 1889.

Samtliga barn har flyttat ut år 1902 då en ny torpare kommer, nu från Häringetorpet Damborg, Anders Petter Karlsson, född 1880, och den nio år äldre hustrun Anna Stina Olsdotter. De har med sig dotterdottern Helfrid född 1892 på Lovö.
Gamla torparparet Anders Petter Jonsson och hustrun blir kvar som inhysingar.

Torparen Anders Petter Karlsson avlider 1908, dotterdottern flyttar och änkan Anna Stina blir inhysing hos nya torparen Härlöf Åfeldt, född 1869, och fem år yngre hustrun Augusta Sofia Andersson. De kommer från Västnoravret och har barnen Karl Herman född 1896 och dottern Anna Sofia 1898. Dottern flyttar ut 1916 och gifter sig, man tar två fosterbarn 1920 och 1922.
Torparen Åfeldt har nu tre inhysingar att ta hand om, torparänkan Anna Stina Karlsson avlider 1917 medan torparparet Anders Petter Jonsson och hustrun Anna Maria blir kvar ända till 1928 då de flyttar till Ösmo.

Sonen Karl Herman gifter sig 1926 och flyttar till Västnora, Solhem, torparen Åfeldt avlider 1930, hustrun flyttar då till sonen på Solhem med ett av fosterbarnen.

Tegelbackens tid som torp är nu definitivt slut, som hyresgäst kommer 1931 nu änklingen, grovarbetaren Karl Gustav “Kalle” Jansson från Åby i Sorunda. Han är född 1873 på Låssmyran i Ösmo, gifter sig med Edit, född Jansson på Segersäng, som avlider 1922, de har sonen Edvin född 1906, döttrarna Greta född 1902, Anna Lisa född 1909 och Eva 1911.
Sonen Edvin och de två yngsta döttrarna är med till Tegelbacken.

Anna Lisa och Eva Jansson flyttar senare till Solberga i Österhaninge, Eva som hushållerska åt familjen Wering.

img075

Anna-Lisa, Eva, Edvin, Greta Jansson med pappa Kalle Jansson. Bilden tillhör Britt Jansson

Tegelbacken 2016

Tegelbacken 2016, foto Bo Gylerud Haningegillet