ivar loIvar Lo beskriver i sina självbiografiska romaner som utkommer på 1970-talet sin tid på Djurgårdsgrind, framför allt i böckerna Pubertet och Asfalt men han har redan 1951 i boken Analfabeten en del fakta från den tiden.
Vi har nu tillsammans ägnat oss åt att med fakta ur dessa verk, framförallt Pubertet från 1978, finna de personer han beskriver i det dåtida Tungelsta och följa deras liv med mycket kortfattade fakta.
Många är mycket lätta att relatera, många blir tyvärr oidentifierade.

Möjligen kan dessa artiklar hjälpa oss att få fram ytterligare fakta, därför använder vi oss även av citat ur böckerna som inte vi kan hänföra men som ändå kanske relateras med läsarnas hjälp.

 

051Bok PubertetPubertet, kapitel XXXI

Bössköpet på Håxtorp

Efter skogvaktarfamiljens inflyttning i vårt grannskap insåg jag att jag själv måste ha ett skjutvapen då jag gav mig in i “min” vildmark. Vid ett av de forna infartsleden till skogen bodde en gammal smed. I hela sitt liv hade han bredvid det andra smidet brukat laga vapen och samlat på bös­sor.

Det var gevär av alla sorter som han ettdera köpt sig till på auktioner eller också sådana som ägarna velat att han skulle laga åt dem men som inte lösts ut…..

Jag gick över till Håxtorpsgubben en vårkväll och bad om att få köpa ett av de gamla gevären, om jag mäktade det för prisets skull.

— Mina bössor är inte till säljs.

Jag stod ändå kvar vid dörrn.

— En enkel, billig?

— Nu är vi i maj, sa han. Allt vilt är förbjudet. Morkullorna är förstås lovliga men då får man allt vara en bra god skytt?

— Jag behöver.

Vi såg bägge upp mot takbjälkarna där vapnen hängde i sina slitna lä­derremmar under sotad ås. Det märktes klart att han inte ville avvara en enda.

0000154

 

Det är troligt att man här menar Håkanstorp, (ibland Håkstorp). Där bodde en smed som var i sjuttioårsåldern när Ivar köpte sin bössa. Han hette Anders Pet(t)er Andersson, född 1834 i Vena, Kalmar län, (död 1917.) Hustrun hette Anna Sofia Karlsson född i  Ösmo 1832 (död 1919) och de har dottern Selma Maria född 1865 och sonen Karl Arvid född 1873. Under de sista åren stod Anders Petter folkbokförd som småbrukare.

Sonen och dottern förblev ogifta men Selma Maria får en son, Emil Ludvig, född 1891, Han flyttar som 15-åring till Katarina församling i Stockholm och i oktober 1910  till Amerika.

År 1920 bor syskonen kvar på Håkanstorp År 1923 kommer som fosterbarn Anna Lisa Nilsson, född 1917., hon flyttar 1936 till Maria fs..

1930 kommer Selma Marias son Emil Ludvig till torpet, han kommer från Amerika med hustrun Clara Mostrom och dottern Marilyn Jean, född i  Minnesota 1928.
Samma konstellation finns kvar på Håkanstorp 1950. Ogifta farmor Selma Maria och hennes bror Karl Arvid som åldrig ungkarl. Där finns ut- och återvandraren Emil Ludvig, nu vägarbetare och hans hustru, dottern Marilyn Jean har gift sig Lilja och bor på Skogshill
Emil Ludvig dog 1965 och Clara levde kvar som änka på Håkanstorp till sin död  1982.

Fotnot:

Håkanstorp

Håkanstorp 1992, foto Gunilla Hall

Håkanstorp finns kvar idag, nämns i jordeboken 1740 och i husförhörslängden från 1820-talet som torp och senare som backstuga under Skogs Ekeby.

 

 

Ivar lo karta