27451328024_e8bfc5b3a6_o

Stenbacken 2015, foto Irene Westerholm

Skärmklipp

Husförhörslängden 1856-1860 Västerhaninge

Stenbacken på Häringe, på Grindtorps marker, har enligt gängse normer aldrig varit torp, vi hittar det i husförhörslängden första gången år 1856 där det noteras under eget namn. Då bor där sedan drygt tio år inhysingen Olof Erson, född 1791 i Västerhaninge, som då kom från  Västnora Nr 1 med tre år yngre hustrun  Stina Månsdotter och dottern Anna Stina född 1831. Hon flyttar 1857 till Dalarö och får tre år senare en oäkta son som döps till Johan Edvard.
Olof Erson är tidigare straffad för stöld, denna notering bär han med sig i kyrkoböckerna under hela sitt eländiga liv.

Dottern Anna Stina flyttar 1864 nästgårds till Grindtorp och gifter sig där med drängen Anders Petter Karlsson och får samma år sonen  Karl Axel och Johan Edvard får en halvbror. De får senare, 1867, dottern Emma Lovisa, men samma år avlider Karl Axel.
Drängen Anders Petter tar 1868 ett litet steg upp i sitt liv, han flyttar med familjen till Damborg som torpare.

På Stenbacken blir Olof Erson ensam i december 1872 och han avlider själv på nyårsdagen 1876.

Hit kommer då muraren Samuel Johan Lindqvist från Stockholm, han är född 1824 i Lenhovda, hustrun heter Emilie Kristine Lesseur och är elva år yngre. Hon avlider på Stenbacken 1885. Maken flyttar sedan 1889 till Vestervreten och året efter till Näsperlan.

Till Stenbacken kommer 1891 från Häringe fiskareänkan Eva Kristina Prochaeus, född 1844, med fem barn, fyra av dessa flyttar ganska omgående ut men yngsta dottern Hilma Josefina Teresia stannar hos modern till 1898. De får från 1895 dela stugan med ännu en inhysing, f.d. brukaren på Grindtorp, Jan Erik Ersson född 1833 med den tre år yngre hustrun Katrina Margareta och 20-åriga sonen Anders Johan, Sonen flyttar till Sorunda 1897 och hustrun avlider 1899.
Fiskareänkan och inhysingen Ersson delar backstugan till 1916 då hon dör, Ersson dör året efter.

1918 kommer från Häverö muraren Per Johan Engström, född 1885 i Bollnäs. Med finns makan Anna och barnen Gustaf Adolf född -06, Märta Linnea -08 och Svea Eugenia -14. Familjen flyttar dock redan året efter till Botkyrka.

Då kommer från lägenheten Linaberg på Näset arbetaren Knut Ivan Isidor Johansson-Edlund, född 1877 på Ornö, med en stor familj,  Hustrun Augusta Sofia, döttrarna Lilly Augusta född -08, Hildur Margareta född -10, Edit Eleonora Kristina född -13 och Ebba Viola Linnea född -16.

Makarna flyttar 1927 till Sorunda med två av döttrarna, de övriga flyttar ut till Ösmo och Stockholm.

Av någon märklig anledning skrivs Johansson-Edlund som torpare under sin tid på Stenbacken,

År 1928 säljer Trolle Löwen Grindtorp 1:1, Grindtorp 1:2 (Sotholmen), Grindtorp 1:3 samt Grindtorp 1:4 till professorn Martin Fehr som avlider tio år senare och dödsboet säljer till Axel Wenner-Gren som då övertagit Häringe. Dödsboet efter Wenner-Gren säljer till Stockholm Stad 1965.

Nu inleds en period med korta boenden av bl.a. av skogsarbetare, några med familjer. Hit kommer 1929 Otto Fabian Bäckman med hustru från Sotholmen och de får sonen Sven Olof 1931 och flyttar till Ösmo året efter. Ny hyresgäst blir samma år f.d. trädgårdsmästaren Gustaf Oskar Pettersson som kommer från Rosta med hustrun Anna Lovisa.

Det går inte att finna någon utflyttning härifrån i församlingsboken men år 1941 finns ingen boende noterad, Anna Lovisa Pettersson avlider på Sotholmen 1946 och maken på ålderdomshemmet tre år senare. kanske blev det fritidshus redan i början på 40-talet?

I “modern tid” är Stenbacken ett permanentboende, den gamla stugan är varsamt tillbyggd och ägarna driver verksamhet med hundar.

Häringekarta

Häradskartan 1905