skarmklipp

Hesslingby i slutet på 1950-talet

Sista ägarna som bebor, brukar och driver gården Hesslingby som traditionellt lantbruk blir Axel Israelssons familj. De köpte Hesslingby 1927, Åbrunna ingick inte i köpet.

Axel Israelsson kom från Säby säteri på Ingarö, var född 1886 i Linde bergsförsamling. Hustrun Matilda Vilhelmina Nilsson var född 1894 i Önnestad. Makarna fick fyra söner: Karl Axel, född 1924, Bengt, född 1930, Gustaf, född 1931 och Erik, född 1934 samt två döttrar: Anna, född 1926 och Solveig, född 1928.
Nu vidtog en tid av återställande av gården och framförallt de odlade markerna.

 

Fam Isra

Familjen Israelsson i salen på Hesslingby i slutet på 1930-talet. Matilda och Axel, däremellan i övre raden Solveig, Karl-Axel och Anna och nedanför bröderna Gustaf, Bengt och Erik. På väggen bakom, Axels föräldrar

Man hade en egen nioårig växtföljd, som började med bördighetshöjande ärter, höstvete och sedan den konventionella sjuåriga växtföljden.
Även byggnaderna förbättrades radikalt.
Nya häststallet blev ladugård och ett stall byggdes i nya vagnslidrets västra del.
Ladugården vid Kalvsviksvägen hade plats för drygt 70 djur. En mjölkbutikskedja i Stockholm arrenderade den men utnyttjade den bara för 40–50 kor. Senare hyrdes ladugården ut för svinuppfödning ända fram till 1952 då svinhuset brann och 400 grisar brändes inne.

Efter återuppbyggnaden bedrev familjen svinskötseln i egen regi. Gustaf Israelsson berättar om sina och syskonens insatser i skördearbetet på 1940-talet:

Krakning 2

Skördetider på Hesslingby 1943 på åkern mellan kyrkan och gården. I lasset Gustaf Israelsson, Karl Olof Almqvist lastar.

Karl Olof Almqvist lastar från krakarna och Gustaf lägger kärvarna och kör lasset till logen där syster Anna slänger kärvarna till far Axel som matar tröskverket. Bror Karl-Axel tar bort säckarna och syster Solveig tar emot halmen. Bröderna Bengt och Gustaf växlade mellan tre skjutsar för de var för små för att orka lasta av.

Krakning

Tömmarna ligger tvärs över hästen Pärlas rygg för Axel lärde hästarna att vid inkörning av säd gå fram och stanna vid smackande och ptron, vilket sparade cirka en halvminut per framkörning. Eftersom logen låg i åkrarnas centrum var bara några körsträckor över kilometern vilket gjorde att en av bröderna nästan alltid väntade med en skjuts så blott 17-åriga Anna och Almqvist arbetade väldigt hårt i 9 timmar i 4 pass utan någon annan rast än den vid de korta skjutsbytena. Det var vanligt att vi och andra bond- och torparbarn fick hjälpa till i arbetet efter förmåga, framförallt i skördetider. Ofta matade lagårdskarlen Anders Gravin tröskverket någon timme mitt på dagen då far Axel gjorde annat. Lagårdskarlen Anders Gravin var oss trogen på Hesslingby under många år. Han provade på en annan arbetsgivare men var snart tilllbaka, trots att far ansågs som fordrande.

Familjen Israelsson sålde Hesslingby till Haninge kommun 1966. Sonen Gustaf arrenderade sedan gården under två år, därefter sambrukas Hesslingby med granngården Husby.

Gustaf Israelsson flyttade sedan till Västergötland, köpte gården Smebybacke i Moholm på 170 ha åkerjord där han ägnade sig åt svinuppfödning, Gården hade upp till 3000 slaktsvinsplatser.
Han hade gjort miljonsatsningar i gården och vid finanskrisen 1992 blev han tvungen att lämna den.

Israelsson

Gustaf Israelsson