Smedja vinter

Sotingesmedjan vid Tingshuset i vinterskrud, januari 2017

SOTINGESMEDJAN,  ETT KULTURARV,  (Bo Stjernström 2000)

Det har funnits många bysmedjor i de sex Haningesocknarna, men idag är de flesta försvunna, förändrade eller tomma skal.
Varje gård hade någon form av smidesverkstad och smideskunnig person. En av dessa smedjor stod på den sydligaste av de tre Sotingegårdarnas mark. Som brukligt var stod den vid bortsidan av åkern, på brandsäkert avstånd ifrån gården, som gått i arv från far till son sedan 1840- talet. Inte förrän 1994 gick själva gården ur släkten efter att huvudbyggnaden renoverats av den siste smedens son Lennart Andersson.

Hans far, Einar Andersson, använde smedjan till mitten av 1960-talet och därefter stod den öde. 1972 köpte Söderby gård in åkermarken där smedjan stod och granplanterade framför. När sedan aspslyet växte upp i åkerkanten försvann den helt ur synhåll från den gamla byvägen.
Det gjorde tyvärr även städet och de flesta verktygen som fick vingar under 1980-talet.
Vem vet var de finns nu?!

När Jan Cederlöf på Söderby gård i våras skänkte smedjan till Haninge Hembygdsgille var det i sista minuten. Den hade förmodligen inte klarat en vinter till eftersom takplåtarna börjat glida isär och jord rasat ner mot ena långsidan.

HHG_8263

Smedjan i sin ursprungsmiljö, troligen 1999.

Troligen är den Haninges minsta smedja, bara tre gånger fyra meter till ytan. Allt trä kommer från gården och istället för läkt ha man spikat bakar utanpå panelen. Smedjan har monterats ner i hela väggsektioner och det mesta av ässjans och skorstenens originaltegel har sparats efter att konstruktionen noggrant dokumenterats varv för varv.
Nu ligger allt under presenningar på Tingshustomten och väntar på del slutgiltiga bygglovet. Verktyg och städ har vi lyckligtvis från bygdesmedjan i Österhaninge kyrkby och från auktionen i Tyresta. Men visst vore det roligare och värdefullare om originalen kom tillbaka! 

Denna artikel av Bo Stjernström var införd i Glimtar nr 4 år 2000 och som vi ser på bilden ordnade det sig både med bygglov och uppförande. Sotingesmedjan finns nu bredvid Janstorp på Tingshustomten och brukas vid lämpliga tillfällen av vår egen “bysmed” Martin Ahlsèn.

HHG_10236

Husen på Tingshustomten, Sotingesmedjan, Janstorp och Erikslundsstugan.

Här några ur gänget som flyttade smedjan, Anita Stjernström, Roger Wikell, Henry Hall och Martin Ahlsén.

Sotinge