Mauritz Henriksson

Hembygdsföreningen Gålö Gärsar reser vartannat år en mila ute på ön (som inte längre är en ö).
Här kan du se en fantastisk film av Mauritz Henriksson om hur det går till!