Genom idogt sökande i de stora tidningarnas digitala historiska arkiv kan man hitta små notiser med lokal anknytning,

Här några exempel!

Dagens Nyheter 18 juli 1872

Bonden Anders Johansson brukar från år 1853 Sågen 1/8 mantal, kallades också Lugnet, åt sin svärmor Ulrika Kristina Isoz. Han var född 1833 i Gränna men kommer till Västerhaninge från Stockholm.

Svärmodern är änka efter handskfabrikören Johan Petter Isoz som avlidit 1857. På det lilla  hemmanet finns förutom hustrun Emma Augusta tio barn.

Av någon anledning besöker han grannsocknens kyrka för högmässan den 6 augusti 1871 påverkad av starka drycker och stör gudstjänsten. Han bötfälls för detta med 50 rdr vilket motsvarar c:a 3000 kronor i dagens penningvärde.

Det är tydligen inte första gången detta sker. Redan i husförhörslängden för Västerhaninge 1866-70
(AI:18) noteras;

Hfl Västerhaninge 1866-1870, AI:1:18, sid 291

Var denna händelse ägde rum är okänt men han får dras med denna notering i kyrkoboken  ända till sin död 1885.
Däremot görs ingen notering om vad som hände 1871 i Österhaninge kyrka, kanske tyckte prästen att det räckte med en..,

 

Dagens Nyheter 1898

Carl Fredriksson kom till Oskarsberg i Gansta  med sin familj år 1891 och efterträdde Hampus Engstrand som handlande. De kom från gården Vitsa där han arbetat som dräng på svärfadern Magnus Widmans gård.

Den duktiga dottern är Anna Cecilia och är född 1890, hon har en åtta år yngre bror Karl Erik samt får en syster Karin Helena 1904.

Fadern avlider 1923 och Anna flyttar till Stockholm i maj 1925 men är åter hos modern redan till julen samma år. Familjen fortsätter med affären men 1928  gifter sig Anna med underofficeren August Roland Hansson och får dottern Dagmar samma år.
De flyttar 1930 till Norräng, Södertälje där de skrivs som handlare, sedan Huddinge, Täby och Danderyd, maken avlider 1958.

Anna avlider i Danderyd 1984 hos dottern Dagmar, gift Ljungström.

 

Svenska Dagbladet 7 okt. 1905.

Kronolänsmannen Hjalmar Fahlborg kom till länsmansgården i Mulsta i dec. 1890 och efterträdde den legendariske Lars Erik Norman som avlidit året innan efter ha innehaft ämbetet ända sedan 1853.

Hjalmar Fahlborg var född 1855 i Strängnäs och gifte sig 1891 i Västerhaninge med den 14 år yngre Anna Dorotea Fernström, de fick sonen Rickard 1894 samt tre döttrar födda 1896, 1897 och 1901.

Församlingsboken Västerhaninge 1900-1905.

Kronolänsmannen Fahlborg försatte sig i en omöjlig situation då han själv inte kunde hålla sig inom lagens råmärken, han åtalades för ekonomisk brottslighet och försattes i konkurs. Han kom ur problemen genom att ta sig själv av daga i oktober 1905  ”med hjälp av morfin”, drygt 50 år gammal.

Den olycklige Hjalmar Fahlborg hade sin äldre bror Atle som kyrkoherde i Västerhaninge under sin tid här och denne fick alltså det tvivelaktiga nöjet att begrava sin bror.