haninge.org

Hembygd i Haninge

Kategori: Handen (sida 2 av 5)

image_pdfimage_print

Handen, äldre än vi trott?

Anders Numan

Gillets Anders Numan som genom åren grävt djupt i arkiven om Haninges historia har samlat fakta om trakten Handens uppkomst och om hur namnet kommit till. Här presenterar han sina fakta i en nyskriven artikel.

Namnet Handen

Ett litet bidrag till diskussionen om namnet Handen, dess förekomst i olika handlingar och äldsta belägg.  I tidigare artiklar i Glimtar nr 2-3-4 2013 och nr 2 2014 har Lennart Hagelin och Sven Klasenius avhandlat namnet Handen.

De gånger jag har funnit namnet i olika tidiga sammanhang, så har det med vägunderhåll eller kronobrevbäring att göra. De exempel som jag tar fram ligger nästan 100 år tidigare än andra artiklar om namnet Handen och visar att det varit en central plats, redan i slutet på 1700-talet och även om mitt namntolkningsuppslag inte är vetenskapligt underbyggt, så kan det väl bli ytterligare ett inlägg bland de andra.

Fortsätt läsa

Söderby Gårds arkiv

Representanter för Haningegillet var tisdagen den 26 april inbjudna till Söderby Gård i Handen för att mottaga delar av den anrika gårdens arkiv som överlämnades av arvingarna till sista ägarfamiljen Pettersson-Kyllerstedt och Nordenskjöld.

Söderby Handen 26 april (12)

Lars Kyllerstedt

 

Det var talesmannen för släkten, Lars Kyllerstedt från Uppsala, som kontaktade oss för att överlämna ett antal vackert präntade kassaböcker och annan intressant dokumentation från tidigt 1900-tal.

Lars Kyllerstedt är sonson till den smått legendariske ägaren Axel Pettersson (1871-1946) som kom till gården 1892 som inspektor och som senare blev ägare.

För de flesta av oss var detta första besöket uppe på höjden på östra sidan av motorvägen där vi på nära håll kunde studera ett antal mycket vackra äldre vita byggnader som vi tidigare bara sett från bilen på väg mot huvudstaden,
Gårdens huvudbyggnad förstördes av brand 1750 och återuppbyggdes aldrig.

Axel Pettersson

Axel Hugo Teodor Petterson var född 1871 i Ålem i Kalmar län och avled på Söderby 1946. Han hade under sin tid på Söderby många samhällsåtagande, bl.a. som ordförande i kommunalstämman

 

 

Vi hoppas kunna återkomma med en artikel om Söderbys historia och också rapportera om innehållet i gårdsböckerna

Söderby Handen 26 april (1)

Den södra flygelbyggnaden

 

Söderby Handen 26 april (3)

Här låg huvudbyggnaden

 

Söderby Handen 26 april (4)

Gårdsallén med bostäder och magasin i bakgrunden

Söderby Handen 26 april (11)

Ägarrepresentanten Lars Kyllerstedt, Gillets Karin Aspberg, Sven Klasenius och Per Stavfors

 

Mellanberg, lite historia

Mellanberg, besök (1)

Den vackra huvudbyggnaden på Mellanberg, uppförd av Ragnar Jansson år 1927.

Fastigheten Mellanberg som våren 2016 inköptes av Haninge kommun har sin ursprung i ett torp under Söderby. Den finns med i husförhörslängderna från 1770 men förs som torp första gången 1791.

Vi tittar här på tiden på Mellanberg, från början av 1800-talet, ett stort antal torpare och brukare med familjer har haft sin utkomst här under dessa 200 år.

Fortsätt läsa

Invigningen av skolmuseet i Svartbäcken

MINOLTA DIGITAL CAMERA

En vacker sommarbild från Svartbäckens skola. Foto Kjell Olsson

Ur Glimtar 1997:2, Olle Flodby…

…INVIGNING AV SKOLMUSEET I SVARTBÄCKEN

3103Så har vi då äntligen fått vårt skolmuseum invigt. Många inbjudna hade infunnit sig den 15 februari 1997, på dagen 150 år sedan Svartbäckens skola togs i bruk, men det var också många andra besökare på plats. Det var bistert kallt då kommunal rådet Staffan Holmberg klippte det blågula bandet och förklarade museet invigt.

Flaggan var i topp och trots kylan sjöng barn från den nya Svartbäcksskolan några sånger under Barbro Milgers ledning.

Skolsalen blev proppfull av besökande och sparbössan på katedern, betydande att entréavgiften är helt frivillig, blev snabbt fylld med både sedlar och mynt. Man hajar lätt till i entrén till skolsalen vid anblicken av en skyltdocka uppklädd till lärarinna i tidsenliga kläder. Både skyltdockan och kläderna är skänkta av Haningedräktens Vänner och arbetsgruppen för skolmuseet är mycket tacksam för donationen.

Fortsätt läsa

Kommunens beslut ang. köpet av Mellanberg

Haninge kommun har beslutat inköpa fastigheten Mellanberg (Täckeråker 1:6 och Söderbymalm 3:116).

Skärmklipp

 

1934708065_64be7f14fc_o (1)

 Här kan du läsa om ärendet:

Fortsätt läsa

Tågolyckan i Handen 1985

I sjön

Bilden från olycksplatsen fanns i Dagens Nyheter den 7 februari, fotograf Rolf Söderberg.

Strax efter 9.30 på osdagsmorgonen den 6 februari 1985 spårade ett norrgående pendeltåg ur norr om dåvarande stationsområdet i Handen. Tåget leddes av misstag in på ett s.k.säkerhetsspår och den stoppbock som fanns vid spårslutet klarade inte av att hindra tåget som körde ner i sjön Rudan.

Första vagnen gick genom isen och blev med sin främre del stående på botten.

De omkring 40 passagerarna klarade sig märkligt nog ganska bra rent fysiskt men blev naturligtvis chockade, tågföraren skadades lindrigt.

I DN:s artikel om olyckan fanns denna rubrik:

Rubrik

Det är ett uttalande från SJ:s driftledning som är föbryllade. Bansträckningen var försedd med s.k. ATC, ett säkerhetssystem som skall förhindra denna typ av olyckor.
Sträckan var på den tiden enkelspårig och möten mellan pendeltågen skedde på stationerna. Rutinmässigt skulle de två inblandade tågen mötas i Skogås. Denna morgon var det förseningar i trafiken och detta innebar att mötet skulle ske i Handen. När olyckståget startade norrut var det mötande södergående tåget på ingång och säkerhetssystemet borde automatiskt stoppat det norrgående.
Nu fungerade detta inte fullt ut men en i systemet integrerad säkerhetsväxel lades om vilket ledde tåget in på stoppspåret men med för hög hastighet för att kunna stanna i tid.

Man kan ju fundera på hur det hela slutat om denna växel inte fungerat, ett södergående tåg kommer ju i hög fart på det enda spåret.
Eller om olyckan skett sommartid utan uppbromsande is?

Liknande olycka några veckor senare i Skogås

Skogås 26 febr

Ur DN 28 februari 1985

 

Sent på kvällen den 26 februari inträffade en liknande olycka vid Skogås, tåget körde mot rött och växlades in på ett säkerhetsspår men i detta fall klarade stoppbocken att hejda tåget. En passagerare och tågföraren skadades lindrigt.

SJ fick under våren 1985 hård kritik för ATC-systemet i media.

 

Klena, med ursprung i järnåldern

I den norra delen av kommunen finns hundratals tomter med fastighetsbeteckningen Klena.
Avstyckningen från denna stamfastighet med det märkliga namnet inleddes på 1910-talet då den delades i åtta delar, Klena 1:2 till 1;9, för att senare vidare delas upp och bebyggas.

Avstyckn

Henry HallHaningegillets Henry Hall skrev denna artikel om Klena 1989 för skriftserien Haninges Historia som gavs ut av Hanvedens förlag,

Han berättar här historien om Klena,

 

Fortsätt läsa

Steffes stuga gick inte att rädda

Jörgen

 Följande mail kom idag från Jörgen Arnstad på Kultur hantverket

Hej
Tyvärr måste jag meddela att efter vi öppnat upp huset så inser jag att under given tid och med våra resurser inte mäktar med att flytta huset. Konstruktionen är alltför fragmentarisk så det skulle innebära att vi måste montera ner det i väldigt små delar, vilket för med sig att det blir ett jättepussel att hantera samt att det gamla torra virket går för mycket sönder vid sådan demontering.
Däremot kan vi ta tillvara på fönster , dörrar, spis och platsbyggd kök. Vad som ska hända med de sakerna kan vi resonera om, till att börja med föreslår jag att vi tar dem till vår lokal i Jordbro.
Tråkigt, men bara att acceptera!
En hel del av inredning kommer dock att tas om hand och kan användas där den passar in och  behövs.
Tack alla som engagerade sig i den lilla stugan på Malmvägen, vi bevisade ändock att en viss demokrati finns i kommunen.
Ett gott försök!

Svartbäckens skola, ur historiskt perspektiv

HHG_1828

På trappan, Staffan Holmberg och t.h. Olle Flodby med damer

Olle

Sedan många år tillbaka är Svartbäckens skola ett muséum, skolmannen Olle Flodby och ett antal engagerade Gilletmedlemmar har återskapat miljön i den gamla skolan från 1846.

 

Henry HallGillets Henry Hall skrev 1996 en historisk artikel om skolan, lärarna och den tidiga verksamheten i sin bok  ”Vendelsö”, läs den här!

Det första kulturhistoriskt intressanta hus som jag upptäckte när jag hade flyttat till Haninge 1972 var Svartbäckens skola. Den stod där i ett vägskäl och såg ganska ensam ut mot den mörka granskogen. När den kom till 1846 låg den ännu mer ensam. Den enda bebyggelse som fanns i närheten var Svartbäckens gård som låg någon kilometer längre bort utefter vägen mot Tyresta by.

Fortsätt läsa

Runstenen på Norrby Gärde

NorrbystenenStefan Jansson, vår cyklande mästerfotograf, la ut en bild på sin flickrsida på runstenen vid Norrby och konstaterar att den måste flyttas då Trafikverket bygger om för Vegainfarten (och även bygger om Handenkopplet)

Ur Harry Runqvist beskrivning av runstenarna i Haninge saxar vi:

UPP-NORRBY Sö 272
(Namnet Upp-Norrby har i senare tid förvanskats till Opp-Norrby). Denna sten hittades vid plöjning av ett gärde väster om Norrby år 1915. Den restes året därpå på nuvarande plats, 90 steg östsydöst om fyndplatsen. Ristningen är skadad genom flagring. Gissningsvis föreställer strecken inom runslingan en häst med ryttare.

Inskrift:
Torfast lät resa denna sten efter Halvdan, sin son.

Fortsätt läsa

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2019 haninge.org

Tema av Anders NorenUpp ↑