Rallare

Redan i mitten på 1800-talet började man planera för en järnväg mellan Nynäs och Stockholm. Ett flertal projekt med utländska intressenter gick i stöpet men på 1890-talet då professor Hjalmar Sjögren,  ägaren till Nynäs Gods, engagerade sig kom man igång. Gillets Tord Bolander skrev 2004 om svårigheterna att få till ekonomin.
Man måste så här i efterhand beundra Sjögrens engagemang och även dåtidens  förtroendemän i Södertörnssocknarna som vågade satsa stora pengar i projektet.

Hur tror ni våra trakter skulle se ut idag utan denna trafikled?

Läs artikeln här: Om bygget av Nynäsbanan