Om mjölkkriget på Fors 1941

Bokbindaren Ragnar Numan kom som hyresgäst till Fors 1926, ägare till fastigheten var generalkonsul Helge Ax:son-Johnson på Berga slott.

Relationerna mellan parterna verkade fungera väl i 15 år men mitt under brinnande världskrig blev de mer än ansträngda, år 1941 blev man oense om det dagliga inköpet av en liter mjölk. Det hela höll på att ta en ända med förskräckelse med hot om avhysning.

Kombi

Den s.k. Gästgivargården i Fors där familjen Numan bodde. T.v. hustrun Sigrid och sonen Olle, infälld Ragnar i full scoutmundering.

Helge

Slottsherren på Berga

 

Slottsherren Helge som av de flesta ansågs som en hedersman visade här en annan sida. Läs här mera om Mjölkkriget.

Här finns dessutom en del autentiska utdrag ur de gamla hyreskontrakten som är ganska roliga!