7502075982_6708b16761_o

Herman höstplöjer vid Tingshuset.

Herman Olsson var en välkänd profil i Västerhaninge in på 50-talet.

År 1914 sålde ribbybonden August Pettersson Ribbylund till Herman Olsson, men undantog i köpehandlingarna alla ”levande och döda inventarier”. Herman fick i stället ärva dem genom testamente först när Pettersson avlidit 1924. Han fick då dessutom ärva den östra, obebyggda delen, av fastigheten Grönåker som han senare sålde till Anton Sörlin.

 

7501801128_a0eab0812f_o

Ribbylund på 50-talet

Hermans föräldrar hade bott på Ribbylund sedan slutet på 1800-talet, fadern, statdrängen Johan Olsson avled 1922 och hustrun Augusta 1930.  Som hushållerska åt Herman kom 1926 Hildur Andersson. Hon var frånskild och dotter till smeden på Backen Karl Gustaf Nilsson.

7502077470_9f85a68647_o

Modern Augusta, född Lidström, och Herman.

Herman  drygade ut inkomsterna från sitt lilla jordbruk som lejåkare med häst och vagn. Under en kort tid på 1950-talet arbetade han på cementfabriken i Handen. Han avled 1954 efter en trafikolycka.

4391014031_545ec211de_o

Här en bild från slutet på 40-talet med genomfartsvägen och Folkhögskolan. Tittar man noga ser man Herman Olsson på väg med sin vinkelkärra på något uppdrag.

Ribbylund finns fortfarande kvar men naturligtvis i ombyggt skick. Ligger på östra sidan av landsvägen söder om samhället. Det kallades tidigare Ribbytorp och Örknoga och är sista ribbyfastigheten innan Fors marker tar vid.

De tre översta bilderna tillhör Renée Ahlgren.