4814 Anneberg

Lägenheten Anneberg, Ribby 1:92,  låg under skattegården på Ribby.

Lägenhet friköpt från Ribby 1:5 år 1926 enl. ensittarlagen

Anneberg var en lägenhet på Ribby 1:5. Här bodde sedan 1894 arbetaren Lars Erik Olsson med hustrun Maria Charlotta. Från 1903 fanns på Anneberg också sonen Erik med hustrun Amalia Elisabeth Hessling, dottern Linnea och sonen Gustaf. Erik flyttade 1906 med sin familj till torpet Björklund i Österhaninge. Lars Eriks hustru Maria Charlotta avled på Anneberg 1920. Lars Erik Olsson bestämde sig 1926 för att lösa in Anneberg.

Från 1918 blev det genom ensittarlagen under vissa förutsättningar möjligt för den som äger hus på arrenderad mark att köpa den, med eller mot markägarens vilja. Lars Erik Olsson, nu med systern Hedda Kristina som hushållerska, blev ägare till drygt ett hektar för 2 900 kronor. Han flyttade samma år till ålderdomshemmet, där han avled året efter.

Anneberg köptes 1927 av sonen Erik, som med hustru och barn kom åter från torpet Björklund. På Anneberg blev han änkling 1948 och avled själv på Västergården tio år senare. Sonen Gustaf gifte sig 1933 och flyttade hemifrån. Dottern Linnéa hade redan 1928 köpt Ribby 1:56 på andra sidan Vintervägen av Hem på Landet och gift sig året efter med John Svedman.

Svedman

Tvättarparet John & Linnea Svedman på Anneberg. De byggde en större villa på tomten som finns kvar idag.

Paret startade tvätteri. 1945 köpte John och Linnea hennes föräldrahem och avstyckade därifrån fastigheterna Ribby 1:164–166. Makarna Svedman avled 1985.

(Ovanstående text från Gillets “Gårdarna i Ribby”, 2015)

Fastigheten låg i hörnet Vintervägen/Grönåkersvägen. Denna senare väg hette under många år Annebergsvägen men fick 2010 sitt nuvarande namn.