Byggarbetsplats och husgrunder gled ner mot ån

Karins nya pil[1]

På denna bild från 2009 syns följderna av 1972 års jordskred som ett skogsparti på åkern. Gropen som uppstod ovanför är nu igenvuxen.

År 1972, då Jordbro byggdes ut mot söder, nära Kullerstensvägen, inträffade den 17 oktober ett stort jordskred. Man hade tippat tunga schaktmassor inför bygget och inte tagit reda på att marken var instabil. En natt rutschade byggarbetsplatsen med husgrunder och en grävskopa iväg ner mot Kalvsviksån. Ett område med lövskog, kärr och åker följde med cirka 300 meter.

Eftersom raset inträffade på natten skadades ingen människa. På den närliggande gården Kalvsvik visste man på förmiddagen inte om raset. Arrendatorshustrun Ingrid Stavfors krattade löv på tomten. När hon lyfte blicken och såg ut mot åkrarna, kände hon inte igen sig. Hon trodde att hon hade blivit ”konstig” och gick in och vilade sig. Hon blev underrättad om raset efter några timmar och gladde sig då över att hon hade sin mentala hälsa i behåll.
Att en hel fin åker hade blivit obrukbar, kunde man inte göra något åt. Se bilder på raset nedan.

 

raset

Raset med lövskog har skjutit matjorden på den nedanför liggande åkern framför sig. Brukaren Nisse Stavfors plöjde den här åkern dagen innan raset.

dagen

Dagen efter raset. Lövskogen, i mitten till höger i bilden, har kanat ner 300 m. och lämnat en stor grop efter sig.

Text och bilder ur Gillets Haningebygden Nr 35, Karin Aspberg/SuneNilsson.