Utsikt från kyrktornet mot väster.
På området i bildens nedre högra hörn ligger idag Västerhaninge Centrum, byggt i slutet på 1960-talet.
från kyrktornet mot station 2

 1. Banmästarbostaden, här bor Sture Johansson. th efter järnvägen ett uthus.
 2. Omklädningsrum för fotbollsplanen. Samt i ena gaveln korv-glass-läsk-kaffeförsäljning.
 3. Ribby 1:101, byggs av Evert “Plåtis” Karlsson.
 4. Ribby 1:21, här bor bl.a. konfektyrfabrikanten Kanold och senare droskägaren Ruben Ramström
 5. Ribby 1:102, här ligger Hedbergs Elektriska och Centralaffären
 6. Ribby 1:103, byggs av Valle Yllert
 7. Ribby 1:20 m.fl. Josef Roséens trädgårdsmästeri,                                                          7a. Ribby 1:18. Karl Persson, senare Holger Andersson, låg på Rosvägen.
 8. Ribby 2:41, byggs av Ruben Andersson
 9. Ribby 1:17, byggs av Harry Andersson
 10. Ribby 2:42, byggs av Otto Larsson                                                                                         10b  Ribby 2:20, byggs av Gustaf Andersson
 11. Ribby 2:35, hörnet Ringv/Tungelstav. byggs av Nisse Lundqvist
 12. Ribby 2:23, byggs av Rickard Karlsson
 13. Ribby 2:28, byggs av Hjalmar Hedman
 14. Åby 1;22, gamla backstugan Johanneslund, snett bakom th nyare villa, Erik Andersson
 15. En påbörjad husgrund, senare byggs kommunalhuset, numera Biblioteket, här.

Den västra nya delen av kyrkogården står klar men inga gravar syns till. De nya delarna av kyrkogårdsmuren lyser vita, stenarna är nyhuggna.

Karta utsikt

Ungefärligt synfält på bilden ovan på ekonomiska kartan 1950-55